DOSYA KONUSU I: KUŞAKLAR ARASI, KUŞAKLAR İÇİN
DOSYA KONUSU I: KUŞAKLAR ARASI, KUŞAKLAR İÇİN

DOSYA KONUSU I: KUŞAKLAR ARASI, KUŞAKLAR İÇİN

DOSYA KONUSU   3.03.2021

Kuşaklar arası, Kuşaklar için…

Küresel pandemi krizi etki alanını hem süre hem yaygınlık anlamında genişlettikçe, pek çok konu mesleki pratiklerin içine –ilk defa veya yeniden- dahil olmaya başladı. Tüm dünyada alınan önlemler, devreye giren regülasyonlar gündelik yaşamı sürecin başında öngördüğümüzün ötesinde etkiliyor. Bu etki çeşitli yaş gruplarında farklı şekillerde kendini gösteriyor.

Bu farklı tezahürün en belirgin nedenlerinden biri de, salgının yayılımını kontrol altına alma çabaları kapsamında yaş grupları için uygulanan kurallar oldu. 20 yaş altı, 65 yaş üzeri derken yaş gruplarının farklı yaşam alışkanlıkları, kent içindeki dolaşımları, gündelik hayat pratikleri bir kısıtlama / serbest bırakma gündemi haline geldi. Teşhis, müdahale, tedavi ve en sonunda aşı prosedürleri de bu kapsamda devreye alınıyor.

Peki bu çeşitli yaş grupları için pandemi öncesinde benzer bir kapsamda düşünüyor muyduk? Bu kategorilerin tasarım, mimarlık, kentsel planlama gibi alanlarda bir karşılığı var mı? Örneğin 20 hatta 6 yaş altındaki genç ve çocukların veya 65 yaş, 75 yaş ve daha üzeri bireylerin yaşamları kentsel tasarlamanın ne kadar konusuydu?

Farklı kuşakların bir arada yaşadığı ve ürettiği bir ortamda, diğer kuşakların yaşam alanı için neler yaptığımıza, tasarımın ve mimarinin çeşitli yaş gruplarıyla ilişkisine ve bu mesele kapsamında neler düşünüldüğüne bakmak istedik. Önümüzdeki iki ay boyunca da bakmayı ve karşımıza çıkanları paylaşmayı sürdüreceğiz.

#DosyaKonusu #Yaş #Kuşak #tasarım #modern mimari


Sayfanın Başına Dön