RİTMİK DİSTOPYA
RİTMİK DİSTOPYA
RİTMİK DİSTOPYA
RİTMİK DİSTOPYA
RİTMİK DİSTOPYA
RİTMİK DİSTOPYA
RİTMİK DİSTOPYA
RİTMİK DİSTOPYA
RİTMİK DİSTOPYA
RİTMİK DİSTOPYA
RİTMİK DİSTOPYA
RİTMİK DİSTOPYA
RİTMİK DİSTOPYA
RİTMİK DİSTOPYA
RİTMİK DİSTOPYA
RİTMİK DİSTOPYA

RİTMİK DİSTOPYA

İÇ MEKAN   4.05.2020

12 Ekim 2019 gecesi, Volkswagen Arena'da gerçekleşen Red Bull Music Festival Futurave Night'ın 'atmosphere design & scenography' çalışması BARN arch. tarafından tasarlandı. Arenayı bir karantina bölgesi olarak hayal eden ekip, kullandıkları ileri dönüşüm malzemelerle bir distopya atmosferi oluşturmayı amaçladı. 

"Işık, atmosferin en güçlü sağlayıcısı olarak seçildi. Alanda yapay sisin yoğun kullanımı sonucunda da baskın bir hacim oluşturdu. Bu kullanım, tasarlanan atmosferin kütlesel varlığını belirginleştirerek dinamik bir sahne ortaya koydu".

Tasarıma göre, seyircinin distopik kurguyla karşılaşması, eski tip tiyatro par ışıklarının ritmik olarak yerleştirildiği ana fuaye alanında gerçekleşti. Ana fuaye girişini kesen 22 metrelik bölücü perdeyi oluşturan yarı transparan kumaş, üzerinde bulunan yırtıklara nüfuz eden ışık ve sisle birlikte, karantina bölgesine geçiş noktasını bulanıklaştırdı. Geçiş sonrası ziyaretçileri güney fuaye ve kuzey fuaye koridorlarına yönlendirme amaçlı olarak fuaye kanatlarının başlarına kütlesel aydınlatmalar eklendi.

Kuzey fuayede bulunan 8 metre uzunluğundaki masa, iki sahne arası geçiş yolunda bulunan temsili bir hazırlık masası olarak tasarlandı. Beyaz bir birim olarak koridorun merkezinde yer alan masaya, zeminle temas ettiği noktalardan verilen yapay sis, masanın sınırlarını bulanıklaştırıp genişleterek alandaki algısını daha da güçlü hale getirdi. 

Diğer bir dinlenme noktası olan güney fuayedeyse, ileri dönüştürülmüş karantina malzemeleri, aydınlatma elemanları ve bitkilerin projenin distopik sözlüğüne uygun kullanımıyla bütüncül atmosfer güçlendirildi. Tüm koridora yayılan bu mekanın en uç noktasında, tüm ziyaretçileri aydınlatan dairesel barisol aydınlatma, Dune'dan Matrix'e kadar açılan distopik anlatılarda semiyotik önemi bulunan 'Güneş'in temsili olarak tasarlandı.  

Ana sahne alanını, distopyanın kuluçka ve toplanma merkezi olarak kurgulayan BARN arch., Sage Jenson'ın müzikle eş zamanlı sahne arkasına konumlandırdığı, doğal çevrenin ve habitatın ifadesi olan hareketli görselleri bir ışık sistemi kurgulayarak destekledi. Mekan içinde çoğunlukla kullanılan sıcak ışık ve yoğun yapay sis, ziyaretçilere bulundukları mekanı ve zamanı sorgulatarak anlık bir deneyimi derin ve iz bırakacak bir deneyime dönüştürmeyi amaçladı.

Proje | Redbull Music Festival Futurave Night
Mimari Tasarımve Uygulama | BARN arch.
Lokasyon | UNIQ İstanbul
İşveren | Redbull
Yıl | 2019

#BARN arch. #Volkswagen Arena #Red Bull Music Festival #iç mekan tasarımı #sahne tasarımı


Sayfanın Başına Dön