GAİP MEZİYETLER SÖZLÜĞÜ
GAİP MEZİYETLER SÖZLÜĞÜ

GAİP MEZİYETLER SÖZLÜĞÜ

KONUK YAZAR   31.05.2021

                                                     *nesne*merkezli*büyü 

*

tarafından derlenen

*

*

Gaip Meziyetler Sözlüğü

*

*

*

seçme alıntılar

*

*

*

*

*

atkı. Şeytanın sakladığı düşünülen bir eşyayı bulmak için kullanılır. Kaybolan bir eşyayı bulmak için atkıya veya eşarba bir düğüm atılır, bu esnada 3 kere *Şeytan aldı götürdü, satamadan getirdi* denir. Eşya bulunduktan sonra düğümün muhakkak çözülmesi gerekir.

> *Şeytanın pipisini bağlamak*

 

ayna. Ters çevrildiğinde son yansıttığı şeyi hapsetme, saklama ve yansıtma gücü bulunur.

>>Yolcu yola çıkmadan, elini una bastırıp bir aynaya baktırırlar; unu fukaraya verirler, aynayı da yolcu dönünceye kadar yüzüstü bırakırlar.

 

bakır tas. Feminen enerjiyi çekme, toplama ve yoğunlaştırma kapasitesi vardır. Uygun bitkiler ve otlar içinde yakılır, ve niyet açıkça belirtilirse ateşin dumanı toplanan enerji için iletken ve yayıcı vazife görür.

>*değişim rüzgarları & yabani sefa otları* ritüeli, nesne*merkezli*büyü

 

bulaşık süngeri. Unutturma ve olayların üstesinden gelmeye yardımcı olma gücü bulunur.

> *kış ortası ritüeli*, nesne*merkezli*büyü

 

çamaşır. >>Yıkanmış çamaşırı bekletmeden, hemen giymek iyi değildir üzerinden peri atlarmış. Giyen kişinin hareketlerini ve iç kimyasını özümseme özelliğine sahiptir. Özenli kullanılması gerekir.

 

çengelli iğne. Demirin büyülük özelliğinden ötürü nazar çekme gücü bulunur, elbiselerin görünen yada görünmeyen yerlerine iliştirilirse takanı nazardan ve kötü enerjilerden korur.

>>Kaşgarlı Mahmut, kılıçla yapılan antlarda demirin insanlardan öç alma yeteneğine işaret ediyor ve sözlerine *Çünkü demiri ulu tutarlar* yorumunu ekliyor. Demirden yapılmış bıçak, makas gibi aletlerin, elden ele verilmeyip, yere konulduktan sonra alınması gerektiği inanışı da demirde büyülük bir nitelik bulunduğu düşüncesiyle ilgili olmalıdır.

eldiven. Ellerin boyutundan biraz daha büyük gelen eldivenin, odaklanılan niyette kullanıcının bahtını ve şansını açma kapasitesi vardır.

elek. Değerlendirme ve karar aşamalarında, yararlı ve yararsızı ayrıştırmak için gücüne yardımcı olarak başvurulan nesne. >>Hıdırellez gecesi leğene un elenir. El değmeden sini ile kapatılır. Sabah açıldığında unun üzerindeki şekil gelecek kısmet olarak yorumlanır.

Hıdırellez sabahı cilde şifa diye sürülür.

 

eşik. Evin bekçisinin, koruyucusunun durağıdır; evi koruma büyüleri genellikle eşik üzerine yapılır, her eve giriş çıkışta basılarak geçilmesi gerekir. >>Eşı·kte el öpülmez. Konuşması ve yürümesı· aynı anda olsun dı·ye çocuk doğduğu odadan başı ayağı ayni hı·zada olacak

şekı·lde çıkarılır.

> *kış ortası ritüeli*, nesne*merkezli*büyü

 

havan ve tokmak. Problemleri ufaltarak yok etme gücü vardır, büyük sorunları daha kolay çözülebilecek küçük parçalara ayırmada başvurulur.

> *kış ortası ritüeli*, nesne*merkezli*büyü

 

japon yapıştırıcısı. Hızlı çözüm gerektiren birleştirme büyülerinde başvurulan, kullanımı riskli olan ve ustalık isteyen nesnedir.

> *Aceleci Bacı*

 

kazan. İçine koyulan şeyi olgunlaştırma gücü bulunur. >>Narlıdere’de, cılız, hastalıklı çocukları güçlendirmek için girişilen bir işlem vardır ki adına ‘aydaş pişirme’ derler; iki yaşlı kadının karşılıklı konuşmasından sonra, çocuğu bir kazanda kaynatma taklidi yapılır.

 

kıyafet. Kıyafete yapılacak işlemler ve büyüler kişiyi doğrudan etkiler. Bununla bağlantılı olarak kişinin kısmetini de etkileme gücüne sahiptir. Kısmetin kapanmaması için kıyafet kişinin üzerindeyken sökük dikilmez, dikilecek olursa dişlerin arasında demir bir iğne tutarak ağzın açık tutulması sağlanır.

> Çamaşır

 

kilit. 1. Kısmet açma büyülerinde kullanılır, kilidin açılması işlemi kısmetin açılmasını sağlar. 2. Düğün, nişan ve benzeri iyi gitmesi ve akması dilenen işler yapılırken eller, kollar kilitlenmez, açık bırakılır.>>Evlı·lı·k yaşı gelen kızlar kilitli kilitle kız kulesine giderler. yaşlı kadın kilitleri başlarının üstünde açar: kızlar 'bahtım bahtım, altın tahtım, gelin olacak vaktim' diye kuleden aşağı bağırır.

 

kuş suluğu. >>Bu kaptan su içirmek geç konuşan çocukların bu kusurlarını gidermek için başvurulan büyülük niteliğinde çarelerden biridir.

 

lavabo pompası. Hayatta tıkanan, ilerlemeyen konuları rahatlatma ve açma gücü bulunur.

makas. Ağzı açık bırakıldığında hakkınızda dedikodu yapılmasına sebep olan alet. Elden ele verilirse, bu kişilerin arasının açılmasına sebep olacaktır.

 

meyve soyacağı.  İfşa büyülerinde başvurulur. Demir kısmının görünen yüzü soyma, gizli şeyleri açık etme, gizli niyeti öğrenme ve ifşa etme gücü vardır.

>*hakikat politikasına kanıt sunmak* ritüeli, nesne*merkezli*büyü

 

musluk. Akan suyun bereketini taşır. Musluk açıkken üzerinde asılan ilk olma özelliği taşıyan şeyin sonrasının bereketini arttırır.>>Yazın, ilk buğday mahsulu tarladan gelince, hemen öğütülüp yoğrulan hamurdan halka biçimde çörek pişirilip sokak çeşmesinin musluğuna asılır, bunu yapanın evinde bereket su gibi artarmış.

 

narenciye sıkacağı. Bir insanın ya da nesnenin özünü ve özütünü çıkarma gücü vardır. Koruma ve onarma büyülerinde de, kötü büyülerde de kullanılır.

 

salıncak. Gökyüzü ve yeryüzü, manevi ve maddi dünya arasında bağ kurma kapasitesine sahiptir. Özellikle Hıdırellez kutlamalarında bu niteliği kullanılır.

şamdan.  Ateşin arındırıcı gücünün modern gündeki taşıyıcısıdır. İki mum ateşi arasından geçirilen, arınmış, temizlenmiş olur. >>Salgın hayvan hastalığına karşı yapılan bir ritüelde, iki çıplak adam iki odunu birbirine sürterek yakar. Tüm hayvanlar ve sahipleri bunun önünden geçer. Köydeki tüm ocaklar bu ateşle yeniden yakılır. Bir başka ritüelde ise yeni hayvan alımı olduğunda veya yeni ahır yapıldığında hayvanlar ahır kapısındaki iki ateşin arasından geçirilir.

 

satır. Süregelen ve sona erdirilmek istenen bir şeyi; alışkanlığı, maruz kalınan durumu, hareketi ve benzeri; bir kerede durdurma, kesme gücü bulunur. Demirin büyülük özelliğini taşır >>Doluyu dindirmek ve zararından ekinleri, yemişleri korumak için İçel’de girişilen işlem şudur: Bir ananın ilk çocuğu *Anamın ilkiyim* diyerek toprağın üzerine satır, tahra gibi kesici aletleri atar.

> *kış ortası ritüeli*, nesne*merkezli*büyü

 

sineklik. Can sıkma ve can yakma büyülerinde kullanılır. >>Kimi yerlerde canın bedenden sinek olarak ayrılacağına inanılır.

su bardağı. Dışarıda olanı içine çekme gücü vardır. Eksikliği hissedilen konular ve niyetler büyülü sözler ile açıkça belirtilerek içine konursa onları o haneye davet eder. Ritüelin adımları dikkatle uygulanmazsa, istenmeyen şeyleri de kendine çekebilir.

> *kış ortası ritüeli*, nesne*merkezli*büyü

saç fırçası.  İnsanın içleğinin dış tezahürü olan saçlar ile yakın temas halinde olduğu için, kullanılırkendikkatli olunması gerekir. Tarama esnasında saç fırçası yere düşerse, hayal kırıklığı yaşanacaktır. Kullandıktan sonra ise eski haline getirilmesi gerekir. >>Saçlar sokağa atılırsa kuşların ayağına dolaşırmış;kuşlar beddua ederler de atanın başı ağrırmış.

 

tencere. Boş yere fokurdarsa, fokurdatan kişinin arkasından konuşulmasına, hakkında dedikodu yapılmasına sebep olur.

 

terlik. Ev sahibinin ve sahibesinin cinselliği ile ilintilidir; ters bırakılmamalıdır, nizami durmalıdır.

 

toka. Başa takılan her çeşit tokaya sahibinin manası bulaşır. Çaldırmak çalanın kölesi olmaya tekabül eder; kaybetmek kafa karışıklığına, odak kaybetmeye; birine vermek, o insan için lüzumundan fazla fedakarlık etmeye sebep olur.

 

toz bezi. Toz bezi şükür ritüellerinde kullanılır; özen uyandırıcı, hatırlatıcı özelliği vardır.

> *kış ortası ritüeli*, nesne*merkezli*büyü

 

zil. Çınlaması sebebiyle ve çınlarken ortaya çıkardığı devam eden titreşim vasıtasıyla, içinde bulunulan durumu katlayıcı ve arttırıcı özelliği bulunur. Özellikle zevk, neşe, sefa konulu büyülerde kullanılır.

*

*

*

>>Pertev Naili Boratav, 100 Soruda Türk Folklorü, 2016

>>Sedat Veyis Örnek, 100 Soruda İlkellerde Din, Büyü, Sanat, 2014

>>Ergün Veren, Anadolu Halk Takvimi, 2019

*

*

*

Ayşenaz Toker & Merve Tuna, object*oriented*magic, 2021

#nesne*merkezli*büyü #GaipMeziyetlerSözlüğü #AyşenazToker #MerveTuna


Sayfanın Başına Dön