AÇIK ÇAĞRI
AÇIK ÇAĞRI

AÇIK ÇAĞRI

MİMARİ   25.04.2019

Dünyanın önde gelen mimarlık etkinliklerinden Venedik Bienali 17. Uluslararası Mimarlık Sergisi, 23 Mayıs - 29 Kasım 2020 tarihleri arasında gerçekleşecek. Bienal kapsamında Türkiye Pavyonu'nda yer alacak serginin koordinasyonunu üstlenen İKSV - İstanbul Kültür Sanat Vakfı ise sergide yer alacak projenin belirlenmesi için iki aşamalı bir açık çağrı yapıyor. Açık çağrının ilk aşaması için son başvuru tarihi 07 Haziran 2019!

 

Küratörler, mimarlar, tasarımcılar, sanatçılar, tarihçiler ve araştırmacılara çağrı!

 

Bu yıl Türkiye Pavyonu, proje geliştirme ve değerlendirme sürecini verimli kullanmak üzere ana serginin teması açıklanmadan önce çağrısını yayımlıyor. Türkiye Pavyonu, mimarlığa yeni bakış açıları getirecek, yapılı çevreyi keşfetmek için yeni yöntemler sunacak bir sergi önerisi için küratörleri, mimarları, tasarımcıları, sanatçıları, tarihçileri ve araştırmacıları açık çağrıya başvurmaya davet ediyor. 

 

Farklı kültürlerin bir araya geldiği, mimarlığın yerel ve küresel katmanlarının tartışıldığı Venedik Bienali'nde uluslararası izleyicilerle ilişki kurabilecek proje önerileri bekleniyor. Yer alacak projenin güçlü bir görsel anlatımı olmasının yanı sıra temanın anlaşılır ve erişilebilir olmasına dikkat edilmesi gerekiyor. Çağrı, mimarlık üretimine, anlaşılma biçimine ve söylemine katkıda bulunarak onu ileriye taşıyacak, farklı alanlardan gelen ve uluslararası deneyime sahip, içinde Türkiye'den bir ekip liderinin yer aldığı çokuluslu ekiplere açık.

 

Başvuru koşulları:

 

Venedik Bienali Uluslararası Mimarlık Sergisi'nde dördüncü kez yer alacak Türkiye Pavyonu sergisini oluşturmak için yapılan çağrının ilk aşamasında başvuruların Türkiye Pavyonu için önerilen serginin temasını proje önerisiyle sunması gerekiyor. Seçici Kurul'un ikinci aşamaya kalmak üzere belirleyeceği üç projenin ekipleri tarafından yerleştirme ve mekan tasarımı, yöntem, küratöryel ekip, basılı malzeme ve bütçe gibi konularla ilgili ayrıntılı bilgi sunmaları istenecek. İki aşamalı bu süreç sonunda seçilecek başvuru sahiplerinin sergiyle ilişkili tüm küratöryel sorumlulukları üstlenmesi, sergiyi Seçici Kurul ve İKSV ekibi ile koordinasyon halinde geliştirmesi amaçlanıyor. 

 

Başvurular için başvuru formuna ek olarak, küratöryel öneriyi açık bir şekilde ifade eden bir metin (en çok 5000 karakter) ve başvuru sahibi veya sahiplerinin ayrıntılı özgeçmişi ve ilgili çalışmaları gösteren bir portfolyonun (Türkçe ve İngilizce, 6 MB'tan küçük, PDF formatında) 7 Haziran 2019 Cuma akşamı 18:00'e kadar venedikbienali@iksv.org adresine gönderilmesi gerekiyor. Yukarıda belirtilen gereklilikleri yerine getirmeyen başvurular ise değerlendirmeye alınmayacak.

 

Başvurular; küratörler, mimarlar, sanatçılar, tarihçiler, tasarımcılar, teorisyenler, eleştirmenler vb. alanlarda çalışan herkese açık. İKSV çalışanları, Seçici Kurul üyelerinin birinci dereceden akrabaları veya iş ortaklarının başvuruları değerlendirmeye alınmayacak. Başvurular bireysel veya ekip halinde ve Türkiye'den en az bir katılımcının dahil olacağı uluslararası iş birlikleriyle yapılabilir. Ekip halinde yapılan başvurular için ise bir ekip lideri belirlenmeli.

 

Seçim süreci:

 

Türkiye Pavyonu sergisinde yer alacak projeyi, 5 kişiden oluşan Seçici Kurul, iki aşamadan oluşan açık çağrı yöntemi ile belirleyecek. Başvuruların, mimarlık alanındaki güncel sorunları yeni fikir ve kavramlar üzerinden yerel, bölgesel ve küresel boyutlarda tartışmaya açabilen, mimarlık kavramlarını disiplinler arası yaklaşımlarla irdeleyen, tutarlı bir küratöryel anlatı sunması beklenmekte. İlk aşamaya başvuran projeler, küratöryel temanın geçerliliği, önerilen projenin uygulanabilirliği ve küratöryel ekibin organizasyon yapısına göre değerlendirilecek.

 

İkinci aşamaya devam etmek üzere üç proje seçilecek ve bu projelerin tema, yerleştirme ve mekan tasarımı, çalışma yöntemi, küratöryel ekip, basılı malzeme ve bütçe gibi konularda daha detaylı bir sunum hazırlaması istenecek. Seçilen proje sahiplerine araştırmalarını derinleştirmek için bir hakediş verilecek; proje ekipleri, projelerini detaylandırmalarının ardından Seçici Kurul üyeleri ve İKSV ekibine projelerini sunmak üzere İKSV binasına davet edilecek. Bu süreç içinde Venedik Bienali 17. Uluslararası Mimarlık Sergisi'nin teması açıklandığı takdirde, proje sahipleri kendi projelerini temaya uygun olacak şekilde yeniden düzenleyebilecek.

 

Başvuru ve seçim süreci hakkında detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

 

Seçici kurul:

 

Türkiye Pavyonu sergisinde yer alacak projeyi, iki aşamalı açık çağrı yöntemi ile belirleyecek Seçici Kurul üyeleri Aslı Çiçek, Ippolito Pestellini Laparelli, Prof. Dr. Ayşen Savaş, Han Tümertekin ve Ertuğ Uçar'dan oluşuyor.

#İKSV #17. Venedik Bienali Uluslararası Mimarlık Sergisi #17. Venedik Mimarlık Bienali #Venedik Mimarlık Bienali #Türkiye Pavyonu #Hashim Sarkis


Sayfanın Başına Dön