ANTALYA ULUSLARARASI MİMARLIK BİENALİ 2015
ANTALYA ULUSLARARASI MİMARLIK BİENALİ 2015
ANTALYA ULUSLARARASI MİMARLIK BİENALİ 2015
ANTALYA ULUSLARARASI MİMARLIK BİENALİ 2015
ANTALYA ULUSLARARASI MİMARLIK BİENALİ 2015
ANTALYA ULUSLARARASI MİMARLIK BİENALİ 2015
ANTALYA ULUSLARARASI MİMARLIK BİENALİ 2015
ANTALYA ULUSLARARASI MİMARLIK BİENALİ 2015

ANTALYA ULUSLARARASI MİMARLIK BİENALİ 2015

MİMARİ   27.10.2015

Gelecek ile ilgili kaygıların ve senaryoların mimarlık ve tasarım pratiğinde farklı işleniş ve dönüşüm biçimlerini son beş yıldır, tasarım ve mimarlık bienallerinde gözlemleyebiliyoruz. Özellikle Türkiye gibi kentleşme sürecini tamamlamamış, kentsel yapı stoğu içinde ciddi bir yenileme talebi ve baskısı olan ülkelerde bu dönüşüm daha belirgin biçimde hissediliyor, mimarlığın üretim ve tüketim biçimlerinde gözlenen değişikliklerin yanı sıra disipliner sınırlar da yeni ve farklı anlamlar kazanıyor. Bu sınır ve anlam değişikliklerini bunların gerekçesini oluşturan bağlam içinde anlamak mimarlığın ve onun temsili ortamı olan yapılar, kentler için yaşamsal bir önem taşıyor. Bu tartışmanın önceliği içinde Mimarlar Odası Antalya Şubesi, iki dönemdir sürdürmekte olduğu Uluslararası Bienal etkinliği çerçevesinde, 2015 yılının temasını “Mimarlıkta Geleceği Düşünmek” olarak belirledi.

Bienalin küratörlüğünü Doç.Dr. Tansel Korkmaz üstleniyor. Bienal,”Mimarlıkta Yayın ve Geleceği”, “Mimarlar Göçmenler için Ne Yapabilir?”, “Geleceğin Tasarım Pratikleri”, “Mimarlık Mesleği ve Eğitiminin Geleceği” başlıkları altında tartışmalar ve atölyelere sahne oluyor. Sergilerin ve mimari yerleştirmelerin Karaalioğlu Parkı, Bülent Ecevit Kültür Merkezi ve Yenikapı Hamamı'nda 15 Kasım 2015 tarihine kadar gezilebilecek bienalde, genç mimarlık ofislerinin gelecek senaryoları üzerine geliştirdiği çalışmaları görebiliyoruz.

Salon Architects, bienal kapsamında "Soft Boundaries/Geçirgen Sınır" başlıklı çalışmasını sergiliyor. Alper Derinboğaz ve Selçuk Kişmir tarafından geliştirilen proje, sınırda inşa etmek noktasından yola çıkan sergi teması dünya üzerinde farklı kentlerin sınır ve sınırsızlık durumlarını; doğal, tarihi, ekonomik veya politik nedenlerle oluşmuş ya da 'tasar'lanmış sınırlarını ortaya koyacak çeşitli doku soyutlamaları ile okumalar ve stratejiler üzerinden sorguluyor.

“Yap, Tasarla, Geliştir” felsefesini tasarım ve üretim pratiklerinin temeline oturtan PIN ekibi ise bir ekopark ve barınak tasarımı olan “Shelter” çalışması ile bienale katılıyor.

#Antalya Mimarlık Bienali #Salon #Alper Derinboğaz


Sayfanın Başına Dön