AURA İSTANBUL - BAHAR 2020
AURA İSTANBUL - BAHAR 2020

AURA İSTANBUL - BAHAR 2020

MİMARİ   12.01.2020

AURA İstanbul Mimarlık ve Şehircilik Araştırmaları Akademisi'nin 24 Şubat tarihinde başlayacak ve 15 hafta boyunca devam edecek olan sertifika programı için başvurular başladı. 2020 Bahar Dönemi'nde 'Araştırma Tabanlı Tasarım Stüdyosu' yürütücülüğünü Cem İlhan ve Devrim Çimen üstleniyor. 

AURA İstanbul 2020 yılı Bahar Dönemi Sertifika Programı, mimari ve kentsel tasarım sürecini hem teorik, hem de pratik düzeyde ele almak, disiplinler arası bakış açısı geliştirmek ve kendi özel ilgi alanları üzerinde çalışma imkanı bulmak isteyen genç meslek insanlarına kapılarını açıyor.

Başta mimarlık, şehir planlama, iç mimarlık, peyzaj mimarlığı ve plastik sanatlar bölümleri olmak üzere ilgili disiplinlerin lisans derecesine sahip olmak ise başvuru için ön koşul oluşturuyor. Katılımcılardan programın dinamik yapısına uyum sağlamaları ve tüm dönemde hafta içi tam zamanlı yer almaları bekleniyor. Başvurular arasından seçilecek tüm katılımcılar ücretsiz olarak programda yer alma hakkı kazanacak.

Program İçeriği:

Stüdyo yürütücüleri Cem İlhan ve Devrim Çimen, dönemin ana temasını 'Metropolde Alternatif Yaşam/Mekan Tahayyülleri' olarak tanımlıyor.

"Bu dönemin tasarım stüdyosunda farklı ölçeklerde konvansiyonel mekan üretme biçimlerini sorgulayan, zorlayan ve yeni yapma tasarlama biçimlerini devreye sokan bir anlayışın sınırlarını aramayı, mevcut duruma ilişkin yeni sorular sormayı ve yeni yolların araştırılmasını hedefliyoruz. Stüdyoda yapılacak çalışmalar salt fiziki mekana odaklanmakla kalmayıp aynı zamanda yeni toplumsal, ekonomik modellerin de hesaba katıldığı tasarım yaklaşımlarının geliştirilmesini içerecektir. Bu arama/araştırmanın güzergahı ölçekten bağımsız ütopik/distopik senaryolar ile mevcut durumun alternatif yaşam/mekan tahayyülleri çerçevesinde eleştirel tahlili olabileceği gibi daha somut, katılımcıların sorunlu gördüğü belli bir 'yer'e odaklı alternatif yaklaşım, model, mekan, yaşam önerilerini de içeren geniş bir skalaya yayılabilecektir".

Belirlenen temadan hareketle, katılımcılar kendi ilgi alanı ve deneyimleri doğrultusunda İstanbul'a ilişkin proje ve araştırma konusunu netleştirip stüdyo yürütücülerinin danışmanlığında, çalışmalarını geliştirme fırsatı bulacak. Dönem sonunda, tüm çalışmaların izlenebileceği bir sergi kurulacak. Sergi sürecindeyse katılımcılar tekrar sergi tasarımı ve organizasyonu için grup halinde çalışacak. 

Başvuru için Gerekli Belgeler:

1. Niyet Mektubu:
- Katılımcı adayının, programa katılma amacı ve hedeflerini kaleme aldığı metin,
- Program kapsamında 'Metropolde Alternatif Yaşam/Mekan Tahayyülleri' teması çerçevesinde geliştirilecek, İstanbul ile ilgili araştırma/tasarım projesini kaleme aldığı kapsamlı ve açıklayıcı metin.

2. Güncel Özgeçmiş (CV)
3. Çalışmaları İçeren Dosya (Portfolyo)
4. İngilizce Yeterliliği Gösteren Sınav Sonuç Belgesi (Program başvurularında ön koşul değil, tercih nedenidir)

2020 Bahar Dönemi Sertifika Programı başvuruları için son gün 7 Şubat 2020!

Başvuru hakkında detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz. Sayfanın Başına Dön