BODRUM’A ODAKLANAN ÜNİVERSİTE PROJELERİ
BODRUM’A ODAKLANAN ÜNİVERSİTE PROJELERİ
BODRUM’A ODAKLANAN ÜNİVERSİTE PROJELERİ
BODRUM’A ODAKLANAN ÜNİVERSİTE PROJELERİ
BODRUM’A ODAKLANAN ÜNİVERSİTE PROJELERİ
BODRUM’A ODAKLANAN ÜNİVERSİTE PROJELERİ
BODRUM’A ODAKLANAN ÜNİVERSİTE PROJELERİ
BODRUM’A ODAKLANAN ÜNİVERSİTE PROJELERİ
BODRUM’A ODAKLANAN ÜNİVERSİTE PROJELERİ
BODRUM’A ODAKLANAN ÜNİVERSİTE PROJELERİ

BODRUM’A ODAKLANAN ÜNİVERSİTE PROJELERİ

MİMARİ   12.04.2021

Bodrum, tarihi, coğrafyası, konumu, doğal kaynakları, tüm bunlarla yüzyıllar boyu beslenen kültürü, mimari kimliği ve peyzaj özellikleriyle kendine has çok özel bir kimliği olan bölgelerden biri. Son yıllarda çeşitli nedenlerle kırsal yaşamın artan cazibesiyle birlikte diğer kentlerden, özellikle büyük şehirlerden aldığı göç nedeniyle doğa koruma ve alt yapı imkanları Bodrum için önemli meseleler haline gelse de, kimliğini ve doğal özelliklerini korumak üzere sürdürülen çalışmalar da kritik. Mimari araştırma ve literatür çalışmalarına da konu olagelen Bodrum, ODTÜ Mimarlık Bölümü’nde  Prof. Dr. Ayşen Savaş'ın Prof. Dr. Arzu Gönenç Sorguç, Doç. Dr. Funda Baş Bütüner, Dr. Emre Erkal, Nesli Naz Aksu ve Ar. Gör. Sezin Sarıca ile beraber yürüttüğü  ARCH401 stüdyosunun Güz 2019 programında da yer bulmuştu.

Bodrum Otogarı’nın kaldırılmasından sonra oluşan boşluğa odaklanan proje kapsamında öğrenciler, çeşitli başlıklar altında bu alan üzerinden çalışmalar gerçekleştirdiler. Stüdyoyu yürüten Prof.Dr. Ayşen Savaş’ın paylaştığı bilgi doğrultusunda, projede amaç, ‘kaldırılan Otogar’ın yarattığı boşluğu “doldurmaktan” çok, eksilterek toprak-altı tarihi ve doğal değerleri ortaya çıkartmaktı’. Terminali üzerine çalışmak için önemli hale getiren, Savaş’ın ifadesiyle, ‘hem liman hem de kale ile etkileşime giren büyük ölçekli bir omurga olan ana yollardan birine bitişik’ olması. Savaş proje odağını şu şekilde aktarıyor; ‘Bodrum bir antik Roma kentinin üzerine oturuyor ve altında su yolları, sarnıçlar, dereler, kuyular ve hamamlar gizli. ‘Derin kesitler’le çalışılan projede ‘yer (toprak) ve su altı (deniz)’ birlikte ele alındı. Üsten gelen bir ‘imar planı’nın uygulanabilirliği sorgulandı ve yerin var değerlerinden kaynaklanarak gelişen ve özellikle ‘tüketim yerine üretimi destekleyen’ mimari programlar, projenin ikinci aşamasında detaylı mimari önerilere dönüştüler.’

Stüdyoda gerçekleştirilen proje üzerine yayına hazırlanan makalenin yanı sıra, 2019 Güz Dönemi’nde sunulan, 1/25000’den 1/1’e ve malzeme seçimlerine kadar geliştirilen projeler, bu günlerde Bodrum Mimarlık Kitaplığı ve Bodrum Belediyesi ile birlikte sergilenmek üzere derleniyorlar.

#Bodrum #ODTÜMimarlıkFakültesi #ODTÜ #BodrumOtogarı


Sayfanın Başına Dön