BRÜTAL SÜREKLİLİK
BRÜTAL SÜREKLİLİK
BRÜTAL SÜREKLİLİK
BRÜTAL SÜREKLİLİK
BRÜTAL SÜREKLİLİK
BRÜTAL SÜREKLİLİK
BRÜTAL SÜREKLİLİK
BRÜTAL SÜREKLİLİK
BRÜTAL SÜREKLİLİK
BRÜTAL SÜREKLİLİK
BRÜTAL SÜREKLİLİK
BRÜTAL SÜREKLİLİK
BRÜTAL SÜREKLİLİK
BRÜTAL SÜREKLİLİK
BRÜTAL SÜREKLİLİK
BRÜTAL SÜREKLİLİK
BRÜTAL SÜREKLİLİK
BRÜTAL SÜREKLİLİK
BRÜTAL SÜREKLİLİK
BRÜTAL SÜREKLİLİK
BRÜTAL SÜREKLİLİK
BRÜTAL SÜREKLİLİK
BRÜTAL SÜREKLİLİK
BRÜTAL SÜREKLİLİK

BRÜTAL SÜREKLİLİK

MİMARİ   27.06.2019

Ankara Fen Lisesi, 1964 yılında Çinici Mimarlık tarafından tasarlandı. Aynı zamanda Türkiye'nin ilk fen lisesi olma özelliğini taşıyor. Yakın zamanda tamamlanan kampüs planı güncellemesiyse, 2017 yılı başında yaşanan belirgin kapasite ihtiyacının bir sonucu. Nitekim projede, ana binaya ek bir derslik bloğu ile yeni yurt ve spor binaları karşımıza çıkıyor. Tasarımdaysa yine Çinici Mimarlık imzası var ancak bu kez yeni nesliyle, yani Can Çinici'yle.

"Altuğ ve Behruz Çinici tarafından tasarlandığı haliyle; bir orta bahçe etrafında kümelenen kampüs binaları karakteriyle korundu. Doğu - batı ve kuzey - güney yaya allelerinin belirginleştirilmesi, uzatılması ve servis trafiği tarafından kesintiye uğratılmaması hedeflendi."

Kampüs planı güncellemesi; yapı kalitesi açısından iyi durumda olanların korunması, yetersiz olanlara ek yapılması, niteliklerini yitirmiş olanlarınsa yıkılıp yerine yenisinin yapılması şekildeki bir süreci kapsıyor. Tüm bu yeni müdahalelerse geçmişin izini sürüyor. 

Ana binaya yapılan ek; 9 yeni derslik ve 3 yeni laboratuvardan oluşuyor. Aynı zamanda, ana binanın batısında var olan eski tek katlı kütüphanenin yıkılması ve mevcut bloğun güney tarafına doğru L oluşturarak uzatılması şeklindeki bir müdahalenin sonucu. Ana binadaki brüt beton çerçeve ve dolgu duvarlardan oluşan orijinal yapı kurgusu, bu ek binada da devam etmekte.

"Kurulduğu haliyle 200 kişilik olarak inşa edilen eski yurt binalarının, zaman içinde niteliksizleşen yapıları ve iki katına çıkarılacak olan kapasitesi nedeniyle korunarak geliştirilmesi imkansızdı."

Yeni yapılan 400 kişilik yurt binası, kampüsün yine batı kenarını tanımlayacak şekilde eski yerine yakın ancak arazinin alt kotlarına daha yakın bir noktada konumlanıyor. Odalar, gün ışığından olabildiğince yararlanabilecek ancak enerji kaybına da yol açmayacak pencere açıklıklarına sahip. 

"Yıkılan eski yurtların yerinde kottan kazanılan bir düzenlemeyle, üzeri yeşil toprak örtü ile tanımlanan tek katlı bir ek okuma salonu da elde edildi."

Projedeki yeni spor binasını, kampüsün güney ucunda bulunan eski spor yapısıyla yaklaşık olarak aynı konumda görüyoruz. Üstelik kuzey-güney aksına doğru çekilerek spor işlevinin yanı sıra 500 kişilik tribünüyle kapalı tören alanı kullanımına da imkan vermekte.

Proje | Ankara Fen Lisesi Yenileme ve Ek Binalar Projesi
Lokasyon | Ankara
Proje Ofisi | Çinici Mimarlık
Mimari Proje Ekibi | Cem Katkat, Begüm Yılmaz Bilgin
Tasarım Ekibi | Can Çinici, Cem Katkat, Begüm Yılmaz Bilgin
Ana Yüklenici | TEFİROM
Statik Projesi | ANKAPOL Mühendislik
Mekanik Projesi | Okutan Mühendislik
Elektrik Projesi | ELK Mühendislik
Tesisat Projesi | Okutan Mühendislik
Çelik Projesi | ANKAPOL Mühendislik
Altyapı Projesi | LAGÜN Proje
Proje Yılı | 2017
İnşaat Yılı | 2018
Arsa Alanı | 53.669 m²
Toplam İnşaat Alanı | 15.331 m²

#Çinici Mimarlık #Can Çinici #Altuğ Çinici #Behruz Çinici #Ankara Fen Lisesi #mimari tasarım #eğitim yapısı #brüt beton


Sayfanın Başına Dön