DOĞAN KUBAN'IN ARDINDAN
DOĞAN KUBAN'IN ARDINDAN
DOĞAN KUBAN'IN ARDINDAN
DOĞAN KUBAN'IN ARDINDAN
DOĞAN KUBAN'IN ARDINDAN
DOĞAN KUBAN'IN ARDINDAN
DOĞAN KUBAN'IN ARDINDAN
DOĞAN KUBAN'IN ARDINDAN
DOĞAN KUBAN'IN ARDINDAN
DOĞAN KUBAN'IN ARDINDAN
DOĞAN KUBAN'IN ARDINDAN
DOĞAN KUBAN'IN ARDINDAN

DOĞAN KUBAN'IN ARDINDAN

MİMARİ   23.09.2021

Mimarlık ve sanat tarihi üzerine sayısız eser kaleme alan  Prof. Dr. Doğan Kuban, eski eserlerin korunması konusundaki çalışmalarıyla öne çıkıyor. "Türk mimarisinin geçmişine yönelik kuramsal ve kavramsal çalışmaları, restorasyon faaliyetleri, İslam mimarisi içinde Türk eserlerinin kimliğini vurgulayan görüşleri ve bu konulara dair yazdığı kitapları dolayısıyla” 2019 yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri’nde Cumhurbaşkanlığı Mimarlık Ödülü’nü kazanan Kuban’ın bir kaç eserine göz atıyoruz.

Çağlar Boyunca Türkiye Sanatının Anahtarı 

"Çağlar Boyunca Türkiye Sanatının Anahatları adlı bu kitap 100 soruda Türkiye Sanatı adlı kitabımın biçimsel yapısı ve adı değişen yeni bir baskısıdır. 32 yıl önce öğrencilere ve uzman olmayan okuyucu kitlesine Türkiye sanat tarihine genel bir giriş olarak yazılan küçük el kitabı bugüne kadar birçok baskı yaparak bir ders kitabı görevi gördü. Bu kadar uzun bir süre ilgi görmesinin nedeni, sanıyorum, Türkiye sanatının bütün dönemlerine ilişkin genel bilgileri kısa, kolay anlaşılır ve öze inen bir üslupla anlatması olmuştu. O zamanki koşullarda sadece elle çizdiğim sınırlı şekillerin bir bölümü bu baskıda fotoğraflarla yer değiştirdi.”

- Doğan Kuban

                                                            

İstanbul Bir Kent Tarihi: Bizantion, Konstantinopolis, İstanbul

“Bu kitap ne bir arkeoloji, ne de, mimari örnekleri içermesine rağmen, bir mimarlık tarihi kitabıdır; Bizantion, Konstantinopolis, İstanbul diye bilinen bir dünya kentinin tarihini, geçmişin değişik dönemleri içinde sunma çabasıdır. Kitap, tarihsel koşulların, yapım etkinliklerinin, binyıllık sürekliliklerinin ya da ani çöküşlerin ana hatlarını çizmekte, bu eşsiz dünya kentini, içinde yaşayan kentlilerin, ziyaret edenlerin betimlemeleriyle ve bütün dünyanın hayal ettiği kentsel bir varlık olarak sunmaktadır. Metinde, kentin topografyası, tarih ve anıtları üzerine yapılan yeni araştırmalara yer verilmekle birlikte, asıl amacım, İstanbul'un tarihsel imgesini fiziksel, toplumsal ve kültürel çerçeve içinde tanımlamaya çalışmak oldu. Kentin topografyasıyla ilgili yeni ilkeler ortaya koymaya değil, son derece güzel ve büyüleyici bir doğal çevrede kurulmuş olan bu dünyanın en uzun ömürlü kentlerinden birinde yaşanan eşsiz deneyimin koşullarını anlatmaya çalıştım.”

- Doğan Kuban

                                                                 

Türkiye’de Kentsel Koruma: Kent Tarihleri ve Koruma Yöntemleri

Türkiye’de kentlerin tarihsel karakterini koruma amacı güden bilinçli çabalar 1960’lı yılların ikinci yarısında başlatıldı. Kitapta, Doğan Kuban’ın kent koruma sorunlarıyla ilgili olarak o dönemde hazırladığı altı çalışma bir araya getiriliyor. Plan önerileri, değerlendirme ve raporlardan oluşan ve çok sayıda fotoğraf, çizim ve planla desteklenen bu kapsamlı çalışmalarda İstanbul, İzmir, Gaziantep, Safranbolu, Kastamonu ve İznik kentleri ele alınıyor. 

                                                                  

Tarihi Çevre Korumanın Mimarlık Boyutu

Doğan Kuban, bu çalışmasında yaklaşık elli yıllık deneyiminin sonuçlarını değerlendiriyor. Türkiye'de ilk kez İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Tarihi Kürsüsü'nde ders olarak okutulmaya başlanan "Restorasyon" konusunun uygulamada hâlâ büyük zorluklarla karşı karşıya olduğunu belirten Kuban, Restorasyon sorunsalına, Avrupa'nın bu konudaki büyük deneyimine sırt çevirmeden, fakat Avrupa dışında çok daha büyük bir dünya olduğunu düşünerek, İslam tarih ve kültürünün Avrupa'ya paralel olmadığını, bizim tarihi çevremizin kendine özgü özellikleri olduğunu saptayarak yaklaşmak gerekir, diyor. Restorasyonun hem bilim, hem de sanat olduğunu savunan Kuban; mimarla restoratörün tavırlarının, tasarıma yaklaşım açısından tümüyle farklı olduğunu vurguluyor.

                                                            

Divriği Mucizesi Selçuklular Çağında İslam Bezeme Sanatı Üzerine Bir Deneme

Doğan Kuban Divriği Mucizesi'nde, Divriği Ulucamisi ve Şifahanesini, tarihsel, toplumsal, sanatsal çerçeveleri içinde, ayrıntılı bir biçimde ele alıyor ve dünya sanat tarihinde gözden kaçmış bir başyapıta yeniden dikkatleri çekiyor. Yontucu ressam Ali Teoman Germaner'in Divriği bezemelerinden yola çıkarak gerçekleştirdiği özgün baskı-çizimler, Ara Güler ve Murat Germen'in fotoğraflarıyla zenginleştirilmiş Divriği Mucizesi, Anadolu sanatının bu eşsiz doruğunu yeni bakış açılarıyla, bir kez daha gün ışığına çıkarıyor.

#DoğanKuban #Eserleri #Mimari #Restorasyon #Yenileme #TürkiyeMimarisi


Sayfanın Başına Dön