EKA: TOPLULUK ODAKLI TASARIM EKOSİSTEMİ
EKA: TOPLULUK ODAKLI TASARIM EKOSİSTEMİ
EKA: TOPLULUK ODAKLI TASARIM EKOSİSTEMİ
EKA: TOPLULUK ODAKLI TASARIM EKOSİSTEMİ
EKA: TOPLULUK ODAKLI TASARIM EKOSİSTEMİ
EKA: TOPLULUK ODAKLI TASARIM EKOSİSTEMİ
EKA: TOPLULUK ODAKLI TASARIM EKOSİSTEMİ
EKA: TOPLULUK ODAKLI TASARIM EKOSİSTEMİ
EKA: TOPLULUK ODAKLI TASARIM EKOSİSTEMİ
EKA: TOPLULUK ODAKLI TASARIM EKOSİSTEMİ
EKA: TOPLULUK ODAKLI TASARIM EKOSİSTEMİ
EKA: TOPLULUK ODAKLI TASARIM EKOSİSTEMİ
EKA: TOPLULUK ODAKLI TASARIM EKOSİSTEMİ
EKA: TOPLULUK ODAKLI TASARIM EKOSİSTEMİ
EKA: TOPLULUK ODAKLI TASARIM EKOSİSTEMİ
EKA: TOPLULUK ODAKLI TASARIM EKOSİSTEMİ
EKA: TOPLULUK ODAKLI TASARIM EKOSİSTEMİ
EKA: TOPLULUK ODAKLI TASARIM EKOSİSTEMİ
EKA: TOPLULUK ODAKLI TASARIM EKOSİSTEMİ
EKA: TOPLULUK ODAKLI TASARIM EKOSİSTEMİ

EKA: TOPLULUK ODAKLI TASARIM EKOSİSTEMİ

MİMARİ   23.12.2022

EKA, multisipliner tasarımcılarla bir araya gelerek yaratıcı fikirler geliştirmeyi amaçlayan topluluk odaklı bir tasarım ekosistemi. Etki odaklı tasarım projeleri geliştiren EKA Creative Studio, yaratıcı sektörlerin farklı alanlarında çalışan veya okuyan, çevresinden ilham alan, üretmek, gelişmek ve değiştirmek isteyen genç profesyonellerin bir araya gelebileceği bir komünite tasarlıyor.

EKA kurucu ortaklarından Atalay Akpınar ve Tahir Can Yarımoğlu ile EKA Creative Studio ve EKA Yaratıcı Topluluğu üzerine bir söyleşi gerçekleştirdik.

Öncelikle EKA’yı daha sonra da EKA Yaratıcı Topluluğu’i tanıyarak başlayalım. EKA olarak multidisipliner bir tasarım yaklaşımınızın olduğunu gözlemliyoruz. Bize EKA’dan bahsedebilir misiniz? EKA fikri nasıl ortaya çıktı ve nasıl hayata geçirildi?

EKA Creative Studio etki odaklı tasarım projeleri geliştiren disiplinlerarası bir yaratıcı stüdyo. Farklı ölçeklerde geliştirdiğimiz yaratıcı tasarım projelerinde çevresel ve sosyal etkiyi öne çıkardığımız bir tasarım anlayışı benimsiyoruz. EKA Yaratıcı Topluluğu ise EKA’nın etki odağında çalışan yaratıcı genç profesyonelleri bir araya getirdiği topluluğumuz.

EKA fikri 2019 yılında farklı tasarım disiplinlerinden bir araya gelen bir grup genç profesyonelin kendi yeni nesil öğrenme ve deneyim ortamlarını oluşturma fikri üzerine ortaya çıktı. EKA kurulduğu günden bu yana tasarımcılarına özgürce fikir geliştirerek, yenilikçi ve yaratıcı konular odağında özelleştirilmiş deneyimler sunmayı amaçlıyor.

Bu sürecin başında pandeminin etkisi ile online öğrenme ve etki odaklı kuluçka programları üzerinden çalışmalar yürüttük. 2022 yılı itibariyle ise yarattığımız etkiyi somut olarak da yansıtmayı hedeflediğimiz projeler içerisinde yer aldık. 2023 ile birlikte bu etkimizi global ölçekte geliştirmeyi hedefliyoruz. 

EKA ile birlikte kurmuş olduğunuz EKA Yaratıcı Topluluğu adında bir topluluk da var. EKA Yaratıcı Topluluğu nasıl işliyor? 

EKA olarak dünyada bir şeylerin değişmesi için benzer (ve farklı) yeteneklerin bir araya gelmesi ve deneyimleri, bilgi birikimleri ve hisleri doğrultusunda yaratıcı değişim için harekete geçmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle EKA Creative Studio olarak, yaratıcı sektörlerin farklı alanlarında çalışan (veya okuyan), çevresinden ilham alan, üretmek, gelişmek ve değiştirmek isteyen genç profesyonellerin bir araya gelebileceği bir komünite tasarladık.

Komünitemiz yaratıcı endüstriler dahil olmak üzere, sosyal bilimler, teknoloji, inovasyon ve girişimcilik ekosistemlerinden etki yaratmaya istekli pek çok genç profesyonele ev sahipliği yapıyor. Temel gayemiz, bu genç profesyonellerin bir araya gelerek birbirlerinden beslendikleri, birbirinin potansiyelini güçlendirdikleri ve farklı ekosistemlerde görünür kılındıkları kolaylaştırılmış bir alan açmak. Bu kolaylaştırılmış ortamda komünite üyesinin hem EKA ile hem de diğer komünite üyeleri ile farklı işler özelinde iş birlikleri geliştirme fırsatı yakalayabilmesini ve işlerini daha geniş kitlelere duyurabilmesini amaçlıyoruz. 

Her üyenin farklı beklentiler içerisinde komüniteye dahil olduğunu düşünürsek, üyeye özel özelleştirilmiş hizmetler sunmayı önceliklendiriyoruz. Bütün bu özelleşmiş deneyimin merkezinde yatan tek bir ortak hedef var, o da bir aradalık. Mottomuz #bettertogether’dan anlaşılacağı üzere, bir arada olmak ve birlikte öğrenmek, büyümek ve tasarlamak komünitenin temel prensipleri olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla kapasite geliştirmeden tutun, potansiyel keşfine kadar aldığımız inisiyatiflerin tamamı bu prensiplere hizmet ediyor diyebiliriz. Bütün bu prensipler, komünite üyesinin yeteneği doğrultusunda görünür olmak istediği noktalarda gerçeklikle buluşuyor. Öyle ki, EKA Yaratıcı Toplu çok büyük oranda üyelerinin desteği sayesinde gelişiyor ve dolayısıyla üyelerinin inisiyatif almasını daima önceliklendiriyor. Komünite ekibi ise bu süreçte yalnızca kolaylaştırıcı bir rol üstlenerek, komünitede aksiyon almak isteyen üyelerine ihtiyaç durumunda destek oluyor. 

Bu ilişkileri kurarken, üyelerimizle devamlı mutualist bir ilişki içerisinde olmaya daima dikkat ediyoruz. Sunduğumuz fırsatların karşılığında EKA Yaratıcı Topluluğu üyelerinin, diğer üyeler veya EKA için, yeteneğini bizimle paylaşmaya ve bizimle beraber dönüşmeye açık olmasını bekliyoruz.

EKA ve EKA Yaratıcı Topluluğu’nun bir araya geldiği ve ayrıştığı noktalar neler?

EKA, kurulduğu ilk günden bu yana şu anki komünitemizin temel değerinden çok farklı olmayacak şekilde, aynı amaç uğruna bir araya gelmiş farklı yetenekleri bir araya getirmek için çalışıyor. Dolayısıyla komünitemizin EKA’dan ayrıştığı pek bir noktanın varlığından söz edemeyiz. Öyle ki ekip üyelerimiz de zaten komünitenin doğal bir üyesi ve belki de ilk üyeleri. Bu nedenle ekip üyeleri de komünite üyelerine sunulan her fırsattan eşit şekilde faydalanabiliyor. Ancak, komünite üyelerinin ekip üyesi olduğunu söyleyemeyiz. Komünite, ancak belirli projeler veya ihtiyaçlar noktasında EKA ile birlikte çalışabilir. Bir projede yer almak tamamen komünite üyesinin isteğinde olabileceği gibi, ekip üyeleri de zaman zaman yeteneğine ihtiyaç duyduğu komünite üyelerine destek çağrısında bulunabilir.

Özetle, ekip üyelerinin komüniteden farklılaştığı noktayı, EKA için projeler üretiyor olması olarak tanımlayabiliriz. Komünite üyeleri bazen kendi yeteneği doğrultusunda bu projelerde ekip üyeleri ile iş birliği yapabilir ancak bu her proje için geçerli olmayabilir. 

EKA ve EKA Yaratıcı Topluluğu olarak şu an kaç kişilik bir ekibiniz var? EKA Yaratıcı Topluluğu dahil olacak üyeleri nasıl seçiyorsunuz? Üyelerle ortak projeler geliştiriyor musunuz?

EKA ekipte şu an 13 kişiyiz. Komünitemizde ise ekip üyelerinden farklı olarak 36 üye yer alıyor.

Her ay komünite üyelerimizin sayısı kabul alan başvurular ve davetler ile giderek artıyor. Komünitemiz sektörel bir kürasyon sistemine bağlı kalınarak yürütülüyor. Bu da, komünitemizin üye olmak isteyen herkese açık olmadığı anlamına geliyor. Daha önce de bahsettiğimiz farklı sektörlerin yüzdelik oranı hem komünite içerisindeki yeteneğin görünürlüğüne hem de EKA’nın yetenek ihtiyacına bağlı olacak şekilde farklılaşabiliyor. EKA ağırlıklı olarak tasarımı temel alan işler yürüttüğü için komünitede yaratıcı sektörlere ayırdığımız oran, sosyal bilimler ve girişimcilik oranlarına göre biraz daha fazla. Komünitedeki üyeler başvuru ile üye olma talebinde bulunabileceği gibi, EKA Komünite ekibi, ideal üye profiline uyan bireylere de ayrıca komünite daveti gönderebiliyor. 

İdeal komünite üyesini seçmek için belirlediğimiz bazı kriterler var. Bunlardan biri ve kesinlikle en ön plana çıkanı, üyenin iş birliklerine açık olması. Komünite üyeleri ile farklı ölçeklerde ortak projeler geliştirmek komünitenin öncelikli hedeflerinden biri. Dolayısıyla bunun için iş birliği geliştirmeye hevesli, girişken ruhlu bireylere komünitede öncelik verdiğimiz söylenebilir. Komünite üyeleri, birbirleri ile olduğu gibi EKA ile de doğrudan çeşitli inisiyatifler özelinde iş birlikleri gerçekleştirebilir. Bu inisiyatiflerin tamamını bir “proje” olarak tanımlayamasak da, komünite üyeleri ile farklı eforlarda birlikte çalıştığımızı söyleyebiliriz. 

EKA Yaratıcı Topluluğu ile birlikte disiplinlerarası bir komünite oluşturmayı hedefliyorsunuz. Geliştiriyor olduğunuz bu komünitenin hedefleri nedir? Bunu çalışmalarınızla nasıl destekliyorsunuz?

Komünitemizin öncelikli hedefi farklı bakış açılarını bir araya getirerek bu farklılıklardan öğrenmek ve her üyenin kendi yeteneği ve talebi doğrultusunda komüniteye veya EKA’ya katkıda bulunmasını sağlayarak kendi bireysel gelişim süreçlerinde onlara eşlik etmek. Komünite ekibi olarak, bu süreci daha anlamlı ve etkili kılabilmek için her üyeye özel bir deneyim sunmaya çalışıyoruz. Farklı üyelerin farklı beklentiler içerisinde olduğunu bilerek, onlara sahip olmak istedikleri fırsatları belirli fırsat paketleri üzerinden sunmak için çalışıyoruz. Bunu önümüzdeki sene itibariyle, yeni yıl stratejisi ile birlikte komünite üyelerimizle de paylaşıyor olacağız. 

Bu bilgileri birincil ağızdan alabilmek adına, komüniteye giren her yeni üye ile birebir görüşmeler organize ediyoruz ve üyenin idealindeki komünite ilişkisini anlamak üzere üyeye bazı sorular yöneltiyoruz. Bu görüşmelerden edindiğimiz içgörüler ile o üye için en uygun ilişki stratejisini geliştirmeye ve o üyeye en uygun profilleri ve fırsatları sunmaya hazırlanıyoruz. 

Bunun yanı sıra, önümüzdeki sene itibariyle komünitedeki üyelerin ve işlerin daha görünür olması için üyeleri farklı partnerlerimiz aracılığıyla dış dünyadaki fırsatlarla da bir araya getirmek istiyoruz. 

Gençler, özellikle yaratıcı sektörde çok dinamik ve sosyal/çevresel konularda bilinçli bir şekilde kendini gösteriyor. Baktığımızda pek çok farklı disiplinde gelişen ve birbirlerini destekleyen bir dinamizm hakim. EKA Yaratıcı Topluluğu, özellikle genç bireyleri odağına alan bir topluluk ekosistemi. Bunun belli bir sebebi var mı? Varsa bu sebepler neler bahsedebilir misiniz?

Dijital araçların yaygınlaşması özellikle gençlerin bilgiye ulaşma ve bir araya gelme süreçlerini hızlandırdı. Buna karşın gençlerin içinde bulunduğu konveksiyonel iş yaşamı onların kendi yeteneklerini keşfetme sürecini yavaşlatmakta. Bu noktada diğer gençlere ilham olacak ve onları kendi sınırlarını keşfetme yönünde cesaretlendirecek öncülere ihtiyacımız var. EKA Yaratıcı Topluluğu içerisinde bulunan genç profesyoneller hem içerisinde bulundukları işlerde yaptıklarıyla hem de çevrelerinde yarattıkları etki ile ön plana çıkarmak istediğimiz bir topluluk. Çünkü onların da ilerleyen süreçte birçok genç yeteneğe de ilham vereceğine inanıyoruz.

EKA olarak yakın gelecekteki planlarınız nedir?

EKA Creative Studio olarak 2023 yılına “Global Impact” mottosu ile giriyoruz. Bu noktada önceliğimiz 2023 yılı içerisinde uygulamaya geçeceğimiz Bloomberg Asphalt Art gibi uluslararası ölçekli 4 farklı projemizi tamamlamak ve komüniteyi global ölçekte daha görünür kılmak diyebiliriz.

#EKA #Tahir Can Yarımoğlu #tasarım #mimari #EKA Yaratıcı Topluluğu #EKA Creative Studio #Atalay Akpınar


Sayfanın Başına Dön