GAZİ ANADOLU LİSESİ
GAZİ ANADOLU LİSESİ
GAZİ ANADOLU LİSESİ
GAZİ ANADOLU LİSESİ
GAZİ ANADOLU LİSESİ
GAZİ ANADOLU LİSESİ
GAZİ ANADOLU LİSESİ
GAZİ ANADOLU LİSESİ
GAZİ ANADOLU LİSESİ
GAZİ ANADOLU LİSESİ
GAZİ ANADOLU LİSESİ
GAZİ ANADOLU LİSESİ
GAZİ ANADOLU LİSESİ
GAZİ ANADOLU LİSESİ

GAZİ ANADOLU LİSESİ

MİMARİ   4.02.2022

Ankara’nın köklü liselerinden olan Gazi Anadolu Lisesi’nin taşınarak Beytepe’de yeniden yapılması kararı ile başlanan proje  Aura Design Studio imzası taşıyor. 21.038 m² lik bir arsa üzerine TOBB tarafından inşa edilen projenin, yapı inşaatı 2021 yılında tamamlanmış. Yeni yapı; mevcut yapılar incelenerek, fonksiyon ilişkileri ve mevcut yapıda yaşanılan sıkıntılar açısından yeniden ele alınmış. Proje Kanuni Sultan Süleyman Bulvarı ile bağlantılı Hitit Bulvarı’ndan ana girişinde yer alıyor.

Aynı ebatta olması gereken derslik ve laboratuvar modülleri projenin ana fikrini oluşturmuş, modülerlik, esneklik ve kuvvetli dolaşım bağlantıları kriterleri ekseninde yapı tasarımı tamamlanmış. Yapı; bütünüyle yerleşim, cephe karakteri ve detay çözümleriyle modüler olarak çözümlenmiş.

İnsan dolaşımı ve ulaşımı tasarımda öncelikli tutulmuş, farklı fonksiyon ve yükseklik ihtiyaçları avlu etrafında kurgulanmış, yarı açık arkad ile zemin ve 1. kata bağlantı kurulmuş. Yapı, güney yönelimli ve korunaklı bir avlu çevresinde kurgulanmış, derslikler, spor salonu ve konferans salonu blokları, bağımsız olarak avluya açılmakta ve kuvvetli sirkülasyon bağlantıları ile bir arada çalışıyor. Avlu, spor salonu,  çok amaçlı salon ve yemekhane-kantin gibi sosyal alanlar, derslikler, laboratuvar ve bilgisayar odaları gibi uygulama amaçlı mekânlar; eğitimcilerin, öğrencilerin ve bu yapıyı kullanacak olan diğer kullanıcıların ihtiyaçları göz önünde bulundurularak tasarlanmış.

Tören alanı ve avlu arkadla çevrelenirken;  konferans salonu, spor salonu, yemekhane, kantin ve okul giriş alanı arkad yapısıyla birbirine bağlanmakta, kapalı alan, yarı açık alan ve açık alan dengesi sağlanmış. Yönetim katı, konferans salonu ve spor salonu ile aynı kattan yarı açık bir bağlantı ile,  1. katta tören alanına hakim noktada kurgulanarak, tören alanına ve amfiye düzenli merdivenlerle bağlantı kurulmuş.

Tüm akslar 4m olarak ele alınmış. Cephe tasarımı, iç mekân tasarımı, koridorları, derslikleri, konferans salonu ve spor salonu detayları modüler sistemlerle ele alınmış. 4m'lik akslar iç mekânlarda kolon ve kirişlerle dışa vurulmuş, yapı ritmini okutmak amaçlanmış. Aynı ritim cephelerde de kendini göstermekte, bisküvi tuğla, cam ve mantolama yüzeyler cephe tasarımına uygun olarak tekrar ediyor.  Arkad brüt beton kolonlar ve alınlardan oluşuyor. Spor salonu ve konferans salonu çelik çatı sistemi ile çözümlenmiş, yapının geri kalanı betonarme olarak tasarlanmış. Cephelerde kırmızı renkli tuğla ve beyaz renkli mantolama, cam ve polikarbon yarı transparan yüzeyler kullanılmır. Aynı renk paleti, iç mimaride de tekrarlanmış, kırmızı tuğla, beyaz sıva ve tavanlar ile kırmızı derslik kapıları ve brüt beton tavanlar dışa vurulmuş. Tüm yapıda dış ve iç cephelerde koyu renk gri doğrama ve metal aksam kullanılmış. Kırmızı tuğlanın yarattığı sıcak etkiden yararlanılarak ana giriş holü, asansör kovaları, fuaye duvarları kırmızı tuğla ile kaplanmış, dersliklerin kapılarında ve merdivenlerin korkuluklarında kullanılan kırmızı renk ile tekrarlanmış. Konferans salonunda ise Gazi Anadolu Lisesinin logosundaki mavi renk ile renk geçişli koltuk dizilimi tasarımı yapılmış, akustik ahşap paneller ve gri renkli halı ile ise salon iç mekân tasarımı tamamlanmış.

Yapı iki kol ve bir ana gövdeden oluşmakta, ortadaki avluyu çevreleniyor. Yapının bütün parçaları avludan girişlere sahip. Hitit Bulvarı’nı karşılayan giriş ise yapının ana gövdesine açılıyor. Kuzey doğu cephesinde idare ve misafirler için açık otopark düzenlenmiş. Yapının açılı kanadında spor salonu ve çok amaçlı salon yer alırken, ana gövdede ve dik kanatta derslikler ve eğitim alanları yer almakta.

Ana giriş alanı avluya açılan ana bir hol ile tüm yapıya bağlanıyor. Giriş holü, resepsiyon ve yönetim katına çıkan merdiven ile iki kat yüksekliğinde bir giriş mekanı ile tasarlanmış. Ana yapı, Konferans salonu yaya geçiş mekânı mesh korkuluk sistemi ile kendine özel bir mekân tasarımına sahip. Konferans salonu fuayesi içindeki cam ışıklık, fuayeye ve spor salonu girişine doğal ışık sağlanıyor.

Zemin katta dersliklere yer verilmemiş, bu kat sosyal mekânlara hizmet etmek üzere tasarlanmış. Ana gövdede kütüphane, doktor odası, rehberlik ve öğrenci işleri ofisi gibi hizmet ve işletme mekânları bulunmakta. Katın avluya bakan cephelerinde arkadlı bağlantı yolu yer alıyor. Açılı olan kanada yerleştirilmiş, her iki kattan da giriş alabilen ve her iki katta da fuayesi olan konferans salonunun alt kat fuayesi ile spor salonu birbiri ile etkileşimli ve zemin katta avluya açılacak şekilde tasarlanmış. Bu mekânların karşısında, yapının dik kanadında yer alan yemekhane ve kantin mekanları da arkad bağlantısı ile avluya açılıyor. 

1. katta açılı olan kanatta sosyal alanlar devam ederken, ana gövdeye ve dik kanatta derslikler yerleştirilmiş. Yapının ana gövdesinin önünde, avluya açılan bir protokol alanı tasarlanmış. Açılı kanatta yer verilen sosyal alanlar ile ana gövde arasında laboratuvarlar, bilgisayar odaları ve atölyeler bulunuyor.

2. katta yapının dik kanadında derslikler devam etmekte, derslik alanlarının sonlarında da teneffüs alanları yer almaktadır. Bu alanlara ıslak hacim, dolaşım ve teknik servis alanları yerleştirilmiş.

Bodrum kat, yapının ana gövdesi altında kurgulanmış. Teknik hacimler, sığınak, arşiv mekânları yer alıyor..

Gazi Anadolu Lisesi gerek mekânsal ilişkileri, gerek kullandığı materyaller ve gerek oluşturduğu çevre ve avlu tasarımıyla mevcut yapıda bulunan sıkıntılara çözüm önerileri geliştirmiş, yapının kullanıcılarına fonksiyonel ve bir o kadar da zengin yeni bir mekân deneyimi sunuluyor.

 

 

Proje Adı: Gazi Anadolu Lisesi

Proje Yeri: Ankara

Proje Ofisi: Aura Design Studio

Tasarım Ekibi: Filiz Cingi Yurdakul

Mimari Proje Ekibi: Çağlar Gümüş, Mehmet Işıkdemir, Nuri Eren Sepetçi

Proje Yöneticisi: Filiz Cingi Yurdakul

İşveren: TOBB

Ana Yüklenici: Ali Rıza Çelik- MBS Yapı AŞ. İş ortaklığı

Müşavir Firma: TÜR-SUM

Konsept Tasarımı: Aura Design Studio

İç Mekan Projesi: Aura Design Studio

Peyzaj Projesi: Aura Design Studio

Uygulama Projesi: Aura Design Studio

Statik Projesi: Murat Aydın Mühendislik

Mekanik Projesi: SLM

Elektrik Projesi: SLM

Tesisat Projesi: SLM

Çelik Projesi: Murat Aydın Mühendislik

Altyapı Projesi: Lagün Mühendislik

Yangın Tahliye Projesi: Zeytin Danışmanlık

Yangın Güvenlik Danışmanı: Zeytin Danışmanlık

Fotoğraf: Fethi Mağara

3 Boyutlu Görselleştirme: Aura Design Studio

Mimari Mesleki Kontrollük: Aura Design Studio

Şantiye Yöneticisi: Mustafa Tekinel, Koray Yavaş

Proje Başlangıç Yılı: 2018

Proje Bitiş Yılı: 2018

İnşaat Başlangıç Yılı: 2019

İnşaat Bitiş Yılı: 2021

Arsa Alanı (m2): 21038 m²

Toplam İnşaat Alanı (m2): 14293 m²

#AuraDesignStudio #GaziAnadoluLisesi #ankara


Sayfanın Başına Dön