GÖKÇEADA LİSE KAMPÜSÜ
GÖKÇEADA LİSE KAMPÜSÜ
GÖKÇEADA LİSE KAMPÜSÜ
GÖKÇEADA LİSE KAMPÜSÜ
GÖKÇEADA LİSE KAMPÜSÜ
GÖKÇEADA LİSE KAMPÜSÜ
GÖKÇEADA LİSE KAMPÜSÜ
GÖKÇEADA LİSE KAMPÜSÜ
GÖKÇEADA LİSE KAMPÜSÜ
GÖKÇEADA LİSE KAMPÜSÜ
GÖKÇEADA LİSE KAMPÜSÜ
GÖKÇEADA LİSE KAMPÜSÜ
GÖKÇEADA LİSE KAMPÜSÜ
GÖKÇEADA LİSE KAMPÜSÜ
GÖKÇEADA LİSE KAMPÜSÜ
GÖKÇEADA LİSE KAMPÜSÜ
GÖKÇEADA LİSE KAMPÜSÜ
GÖKÇEADA LİSE KAMPÜSÜ
GÖKÇEADA LİSE KAMPÜSÜ
GÖKÇEADA LİSE KAMPÜSÜ
GÖKÇEADA LİSE KAMPÜSÜ
GÖKÇEADA LİSE KAMPÜSÜ
GÖKÇEADA LİSE KAMPÜSÜ
GÖKÇEADA LİSE KAMPÜSÜ
GÖKÇEADA LİSE KAMPÜSÜ
GÖKÇEADA LİSE KAMPÜSÜ
GÖKÇEADA LİSE KAMPÜSÜ
GÖKÇEADA LİSE KAMPÜSÜ

GÖKÇEADA LİSE KAMPÜSÜ

MİMARİ   27.12.2019

"Günümüzde tüm dünyadaki çağdaş eğitim modelleri ve yaklaşımlarıyla birlikte, eğitim mekanları da ister istemez dönüşüyor. Gökçeada Lise Kampüsü'nün yarışmayla elde edilmesi de alternatif, yenilikçi, öğrenciyi merkeze koyan, katılımcı ve şeffaf eğitim modellerinin test edilebileceği bir öğrenim ortamının sağlanabilmesi bakımından değerli".

PAB Mimarlık; anadolu lisesi, meslek lisesi, yurt, spor salonu, konferans salonu ve kütüphaneden oluşan bir Gökçeada Lise Kampüsü projesini anlatmaya böyle başlıyor. 2014 yılında ilan edilen yarışmayla başlayan proje sürecinde, seçilen önerinin uygulama projeleri 2016 yılında tamamlandı. Aynı yıl içerisinde başlayan inşaat çalışmaları 2019 yazında tamamlanan kampüs, 2019 - 2020 öğretim yılında kullanıma açıldı.

"Projenin ana çıkış noktası, eğitim ve donatı alanlarının kent hayatıyla entegre bir yaşam oluşturması, 'açık bir kampüs' kurgulanması. Gökçeada gibi küçük ölçekli, kısıtlı imkanlara sahip bir ada yerleşimindeki halkın, kampüsün kütüphane, çok amaçlı salon, spor merkezi, kafeterya, konferans salonu gibi sosyal alanlarını, meydanını ve açık spor alanlarını iki farklı lisenin öğrencileriyle birlikte ortak olarak kullanabilmesi, kamu kaynaklarının çok yönlü kullanımına imkan tanırken sosyal etkileşimin de üst düzeye çıkmasını sağlıyor".

Bu noktada proje yalnızca öğrencilere değil, tüm kentlilere hizmet edecek, kentle entegre olan ve adadaki mevcut sosyal donatı eksiğini gideren bir yerleşke olarak örgütleniyor. Bu öngörü, sınırlı kaynakların da tüm kamuyla daha paylaşılabilir ve verimli kullanılabilir olmasını mümkün kılıyor.

Ana cadde üzerinden gelen yaya akışı, kamusal fonksiyonlar ve peyzajla desteklenen bir rotayla arazinin içine dahil oluyor. Yaya, önce eğitim bloklarını sınırlayan çeperden beslenerek kampüs meydanına ulaşıyor. Kentli, meydan ve çevresinde bulunan kütüphaneden, açık ve kapalı spor alanları ve diğer sosyal donatılardan faydalanabildiği gibi, rotanın devamında yeni geliştirilecek koru dokusu içerisindeki hobi bahçeleri, spor, piknik ve çayır alanlarını da kullanabiliyor. Yerleşkeye ait donatıların, adalının gündelik hayatının bir parçası olacak şekilde kurgulanması, yerleşkenin çevreyi dönüştürecek bir katalizör olmasını sağlıyor.
 
"Meslek Lisesi ve Anadolu Lisesi'ne ait öğrenim mekanları, iki kurumun bu mekanları ortak bir şekilde paylaşabileceği düzende, öğrenciler ve öğretmenler arasındaki etkileşimi (dolayısıyla etkileşim ile öğrenmeyi) üst seviyeye çıkarak şekilde kurgulandı. Öğrenim mekanları ve ilgili sosyal donatılar, parçalı ve az katlı bir yapılaşma oluşturuyor. Zemin katta iki kurumun ortak kullanabileceği birimler (laboratuvar, ortak derslikler, yemekhane, vb.) geçirgen ve yaya akışı sağlayacak şekilde düzenlenmesi, hem öğrenciler hem de öğretmenler için korunaklı açık ve yarı açık alanlar oluşturuyor".
 
Projede; öğrenim mekanlarının zemin katında yer alan resim, müzik derslikleri, laboratuvarlar, atölyeler, yemekhane ve kantin, gerek cadde gerekse yerleşke içindeki avlularla geçirgen bir ilişki kurarak hem ada halkının bu öğrenim faaliyetleriyle etkileşime geçmesini hem de öğrencilerin çevrelerindeki sanatsal ve bilimsel faaliyetleri rahatça gözlemleyebilmesini amaçlıyor.
 
"Gökçeada'nın organik planlı köylerindeki küçük ölçekli taş evlerden oluşan karakteristik dokusu, malzeme kararı olarak seçilen yerel taş dokuyla parçalı ve az katlı yapılaşma kararında yeniden yorumlandı. Arazi üzerindeki tüm düzenlemeler, çevre ve yerel yapısal karakterle uyumlu bir şekilde ele alındı. Önerilen yapılar (yurt yapısı dışında) ve sert peyzaj alanları, arazide yer alan önceki yapıların izleri üzerine yerleştirildi".

2014 yılında açılan Gökçeada Lise Kampüsü Mimari Proje Yarışması'nda 1.lik ödülünü kazanan proje; 2016'da Cityscape Awards Dubai'de 'Geleceğin Kamu, Kültür ve Turizm Yapıları' kategorisinde ödül alırken 2017'de 'Turgut Cansever Mimarlık Ödülleri 'Jüri Takdiri Ödülü'nün sahibi oldu.
 
Proje | Gökçeada Lise Kampüsü
Mimari Tasarım | PAB Mimarlık
Proje Ekibi | Pınar Gökbayrak, Ali Eray, Burçin Yıldırım, Çağlar Yılmaz, Sinem Yardımcı, Ekin Aytaç, Arzu Meyvacı, Serkan Polat
İşveren | Çanakkale İl Özel İdaresi
Yarışma Yılı | 2014 (1.lik ödülü)
Proje Yılı | 2014 - 2016
İnşaat Yılı | 2016 - 2019
Kapalı İnşaat Alanı | 17.500 m²
 

#PAB Mimarlık #Gökçeada #Gökçeada Lise Kampüsü #mimari tasarım #eğitim kompleksi #eğitim yapısı #okul projesi #mimari yarışma


Sayfanın Başına Dön