KÜTLESEL DİNAMİZM
KÜTLESEL DİNAMİZM
KÜTLESEL DİNAMİZM
KÜTLESEL DİNAMİZM
KÜTLESEL DİNAMİZM
KÜTLESEL DİNAMİZM
KÜTLESEL DİNAMİZM
KÜTLESEL DİNAMİZM
KÜTLESEL DİNAMİZM
KÜTLESEL DİNAMİZM
KÜTLESEL DİNAMİZM
KÜTLESEL DİNAMİZM
KÜTLESEL DİNAMİZM
KÜTLESEL DİNAMİZM
KÜTLESEL DİNAMİZM
KÜTLESEL DİNAMİZM
KÜTLESEL DİNAMİZM
KÜTLESEL DİNAMİZM
KÜTLESEL DİNAMİZM
KÜTLESEL DİNAMİZM
KÜTLESEL DİNAMİZM
KÜTLESEL DİNAMİZM
KÜTLESEL DİNAMİZM
KÜTLESEL DİNAMİZM
KÜTLESEL DİNAMİZM
KÜTLESEL DİNAMİZM
KÜTLESEL DİNAMİZM
KÜTLESEL DİNAMİZM
KÜTLESEL DİNAMİZM
KÜTLESEL DİNAMİZM
KÜTLESEL DİNAMİZM
KÜTLESEL DİNAMİZM
KÜTLESEL DİNAMİZM
KÜTLESEL DİNAMİZM
KÜTLESEL DİNAMİZM
KÜTLESEL DİNAMİZM
KÜTLESEL DİNAMİZM
KÜTLESEL DİNAMİZM

KÜTLESEL DİNAMİZM

MİMARİ   19.06.2019

Mezitli, nüfus olarak Mersin'in en büyük beşinci ilçesi. Yenişehir ve Erdemli'ye komşu, Akdeniz'e ulaşan sınırıyla kıyı ile güçlü ilişki içerisinde. Yaklaşık 190.000 kişilik nüfusa hizmet eden belediye binasıysa, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde bulunuyor. Ancak mevcut binanın kapasite yetersizliği, dağınık olan müdürlüklerin bir araya toplanması gibi nedenler, yeni bir ek binanın yapımına zemin hazırlıyor. Bu noktada karşımıza, İkiartıbir Mimarlık tarafından tasarlanan Mezitli Belediyesi Hizmet Binası çıkıyor.

Söz konusu yapı, konum olarak mevcut binanın kuzeydoğusunda bulunuyor. Buradaki küçük sanayi alanının dönüşümüyle sonucu ortaya çıkan belediye hizmet alanının ek bina olarak değerlendirilmesi de denebilir. 

"Küçük Sanayi Alanı olarak tanımlı alan, büyüyen kentin içinde kalmış depo amaçlı binalardan oluşan bir yapı adasıydı. Bu yapı adasının Belediye Hizmet Alanı olarak değerlendirilmesinin yanı sıra, üzerinde bir kent meydanı çalışması yapılmakta olduğu ve belediye hizmet binasının Sanayi Caddesi’yle meydan arasında bir eşik olarak düşünüldüğü tarafımıza iletildi. Halihazırda bir meydan projesi olmamasıysa, belediye yapısının öngörüler üzerinden bu alanla ilişkilenmesini gerektirdi."

Sanayi Caddesi boyunca uzanan, 130 x 43 m boyutlarındaki bir belediye hizmet alanından söz ediyoruz. Güneydoğu - Kuzeybatı ekseninde, lineer yapı kütlesine imkan veren bir alan.

"Yapının bir cephesi kuzeydoğuya yönelerek homojen ışık anlamında avantaj sağlarken diğer cephesi güneybatıya bakarak sıcak iklimle sorunlu bir ilişki yaratabilecek potansiyeldeydi. Güneybatı cephesi aynı zamanda Sanayi Caddesi cephesi olduğu için yapının ilk algılandığı cepheydi. Yapının bu yeni cadde üzerinde gelişen kamusal kimlik oluşumuna öncülük etmesi ve kurumsal yapının caddede kendini hissettirmesi gibi tasarımsal parametreler de işin içine girince güneybatı cephesi daha da önem kazandı."

Projede tüm bu kriterler doğrultusunda, cadde cephesi üzerinde dolu - boş kütlesel hareketlerle şekillenen bir yapı karşımıza çıkıyor. Belirli program parçaları ve meclis salonu bu cephede yer alıyor. Arka cephedeyse, müdürlükler yoğunlaşarak cadde cephesinin yükünü gevşetiyor. Üstelik bu mekan organizasyonunun, iç mekan niteliği açısından avantajlar yarattığını da söylemek mümkün. Nitekim bu şekilde, ana sirkülasyon omurgasının gölgelenmesi ve bu alandan bağımsız teraslara ulaşılması gibi iklimsel uyumlar söz konusu. Ek olarak bu cephedeki gölge oranını artırmak ve taşıyıcı ritmini algılatmak amacıyla cephe boyunca kurgulanan düşey elemanlar, yapının karakterini netleştirmekte.

"Yapının zemin ve 1. kat seviyesinde, kamusal alan yaratmak ve ardındaki meydanla ilişkisini kurgulamak için boşaltılmış birçok alanı mevcut. Bunların en önemlisi, girişlerin olduğu köşede alt meydana inen amfi merdivenler... Bu merdivenler alt meydana bağımsız geçişi sağlıyor ve meydan tasarımına referans veriyor. Ayrıca bu boşluğun üstünde oluşan büyük teras 1. kat seviyesinde yine kamusal ve seyirlik bir alan oluşturuyor. Binadan bağımsız merdivenlerle bu terasa ulaşılabiliyor." 

Proje | Mezitli Belediyesi Yeni Hizmet Binası
Lokasyon | Mezitli, Mersin
Proje Ofisi | İkiartıbir Mimarlık
Tasarım Ekibi | Ferhat Hacıalibeyoğlu, Deniz Dokgöz, Orhan Ersan
Yardımcı | Gülcan Afacan, Bora Örgülü, Ahsen Düşgün
İşveren | Mezitli Belediyesi
Ana Yüklenici | Beton Yapı
Proje Yöneticisi | Orhan Ersan
Statik Proje | Methal Mühendislik
Mekanik Projesi | Ceymak Mühendislik
Elektrik Projesi | Alya Mühendislik
Proje Yılı | 2016
İnşaat Yılı | 2017 - 2018
Arsa Alanı | 5434 m²
Toplam İnşaat Alanı | 11.964 m²

#mimari tasarım #kamusal alan #belediye binası #İkiartıbir Mimarlık #Mersin


Sayfanın Başına Dön