KÜTLESEL MONOKROM
KÜTLESEL MONOKROM
KÜTLESEL MONOKROM
KÜTLESEL MONOKROM
KÜTLESEL MONOKROM
KÜTLESEL MONOKROM
KÜTLESEL MONOKROM
KÜTLESEL MONOKROM
KÜTLESEL MONOKROM
KÜTLESEL MONOKROM
KÜTLESEL MONOKROM
KÜTLESEL MONOKROM
KÜTLESEL MONOKROM
KÜTLESEL MONOKROM
KÜTLESEL MONOKROM
KÜTLESEL MONOKROM
KÜTLESEL MONOKROM
KÜTLESEL MONOKROM
KÜTLESEL MONOKROM
KÜTLESEL MONOKROM
KÜTLESEL MONOKROM
KÜTLESEL MONOKROM

KÜTLESEL MONOKROM

MİMARİ   23.02.2018

FREA ve SCRA Mimarlık iş birliğinde tasarlanan Kara Harp Okulu Laboratuvar Merkezi, Ankara'da şu an Milli Savunma Üniversitesi olan Kara Harp Okulu kampüsünde konumlanıyor. Askeri hiyerarşinin gereksinimleri gözetilerek çağdaş mimarinin nitelikleri ve yeni teknolojilerin imkanları ile projelendirilen yapı, kampüsün temel eğitim ve araştırma fonksiyonlarını bünyesinde bulundurmakta.

 

Yapının morfolojisi, bulunduğu yere ait olması amacıyla çevresel faktörler, topoğrafik durum ve yakın çevresi ile kurduğu ilişkiler dikkate alınarak tasarlamış. Kurgulanan morfoloji; yenilikçi malzeme kullanımı, verimli mekansal düzenleme ve çağdaş mühendislik çözümleri ile pekiştirilmiş.

 

Kuzeyde bulunan ana yaklaşım yolundan geride konumlandırılan yapı bloğu, bu şekilde yaklaşım anında yapıyı meydana getiren alt parçaların algılanmasını sağlıyor. Geri çekilmiş yapı girişi ise mevcut dekanlık binası ile arasında geniş arasında geniş bir plaza tanımlamakta. 

 

“Akademik birimlerin bulunduğu hacim, kütlesel kompozisyonda en üstte yer alıyor ve dikeyde oluşturulan dolaşım kovaları; laboratuvar, bölüm ve derslikler, ortak derslikler, amfiler ve yabancı diller bölümleri ile ilişki kuruyor. Programın bu şekilde düzenlenmesi akademik personelin çalışma ortamlarını bir arada tutmaya yardımcı olurken aynı zamanda daha izole çalışma ortamları yaratılabilmesine olanak sağlıyor. Alt kotta parçalı, üst kotta ise yekpare kütle kurgusunun oluşturduğu yapı tektoniği, düzenli cephe elemanlarının kullanımı ile kurumun ağırlığını ve yapının önemini yansıtıyor”

 

Zemin kotta bulunan parçalı eğitim birimleri üzerine, hiyerarşik sisteme atıfta bulunarak öğretim görevlisi mekanlarından oluşan yapı bloğu yerleştirilmiş. Eğitim birimlerinden oluşan bloklar ile öğretim görevlileri bloğu iç mekanda atrium ile birbirine bağlanarak mekansal süreklilik sağlanmış. Böylece atriuma doğru uzanan şeffaf cepheli toplantı salonları ve boşluktan çıkan geniş merdivenler ile yapı girişinden itibaren sürekli algılanan zengin ve etkileyici bir iç mekan elde edilmiş.

 

Mimari ihtiyaç programı içeriğinde yer alan bölümlerde (sosyoloji, kamu yönetimi vb.) aynı başlık altında toplanan eğitim birimleri ve öğretim görevlileri, dikey sirkülasyonla ilişkilendirmek koşulu ile birbirlerinden ayrılmış. Eğitim birimlerinin parçalı tipolojisi ise proje sürecinin ilerleyen aşamalarında karşılaşılabilecek olası mimari program değişikliklerinin yapı plastiğini etkilememesi adına tercih edilmiş.

 

Eğitim birimleri, kampüsteki diğer yapılardan gelecek askeri öğrencilerin ulaşım kolaylığı göz önünde bulundurularak her bölümün laboratuvarı ve derslik birimleri paketlenerek giriş kotunda konumlandırılmış. Ayrıca projenin adını oluşturan laboratuvar mekanları giriş kotundan kolay ulaşılabilecek şekilde kurgulanmış.

 

“Öğretim görevlileri bloğunda, çift yüklü koridor yerine tek yüklü koridor prensibi benimsenerek koridorun bir çeperinde atrium boşluğunun algılanması amaçlandı. Böylece dolaşım alanlarının sürekli doğal ışıktan yararlanması, ferah bir dolaşım sağlaması ve hacmin sürekli hissedilmesi sağlandı. Üst katlara ulaşım, üç noktada çözümlenmiş servis çekirdekleri ve iç sokak hacmi boyunca katlara asılarak çıkan çelik merdivenler ile çözüldü”

 

Projede; doğal ışıktan maksimum düzeyde yararlanmak, ısınan havanın yükselmesi prensibi ile iç sokak boşluğunu doğal bir havalandırma kanalı gibi kullanmak ve yağmur suyunu depolayıp rezervuar ve çevre sulamada kullanmak temel olarak sürdürülebilirlik ile ilgili ana öneriler olmuş. Bunun dışında, güneş panelleri ve çatıya yerleştirilecek ekipmanların yalıtıma zarar vermemesi adına çatı döşemesinin üstünde kurulan ızgara konstrüksiyon, yapının doğru yaşlanması ve işletme maliyetinin düşürülmesine yönelik tasarım girdilerinden...

 

 

Proje | Kara Harp Okulu Laboratuvar Merkezi

Lokasyon | Ankara, Türkiye

 

İşveren | Havelsan

 

Mimari Proje | FREA + SCRA

 

Proje Ekibi | Emre Şavural, Fatih Yavuz, Seden Cinasal, Ramazan Avcı

 

Yardımcı Mimarlar | Esra Nur Barakat, Merve Görkem, Betül Dönmez 

 

Danışmanlar | Zafer Kınacı (İnşaat Müh.), Bahri Türkmen (Makine Müh.), Kemal Ovacık (Elektrik Müh.), Tanju Ataylar (Yangın), Funda Ataylar (Aydınlatma), HAbibe Aduş Yılmaz (Peyzaj Mim.)

        
Yarışma Tarihi | 2013 - 1.lik Ödülü, Davetli Yarışma

 

İnşaat Yılı | 2017


Kapalı Alan |  20.000 m² 

#FREA #SCRA Mimarlık #Ankara #Kara Harp Okulu Laboratuvar Merkezi #Milli Savunma Üniversitesi #mimari tasarım #eğitim yapısı


Sayfanın Başına Dön