MAA İMZALI TPAO YÖNETİM BİNASI
MAA İMZALI TPAO YÖNETİM BİNASI
MAA İMZALI TPAO YÖNETİM BİNASI
MAA İMZALI TPAO YÖNETİM BİNASI
MAA İMZALI TPAO YÖNETİM BİNASI
MAA İMZALI TPAO YÖNETİM BİNASI
MAA İMZALI TPAO YÖNETİM BİNASI
MAA İMZALI TPAO YÖNETİM BİNASI
MAA İMZALI TPAO YÖNETİM BİNASI
MAA İMZALI TPAO YÖNETİM BİNASI
MAA İMZALI TPAO YÖNETİM BİNASI
MAA İMZALI TPAO YÖNETİM BİNASI
MAA İMZALI TPAO YÖNETİM BİNASI
MAA İMZALI TPAO YÖNETİM BİNASI
MAA İMZALI TPAO YÖNETİM BİNASI
MAA İMZALI TPAO YÖNETİM BİNASI
MAA İMZALI TPAO YÖNETİM BİNASI
MAA İMZALI TPAO YÖNETİM BİNASI
MAA İMZALI TPAO YÖNETİM BİNASI
MAA İMZALI TPAO YÖNETİM BİNASI
MAA İMZALI TPAO YÖNETİM BİNASI
MAA İMZALI TPAO YÖNETİM BİNASI
MAA İMZALI TPAO YÖNETİM BİNASI
MAA İMZALI TPAO YÖNETİM BİNASI

MAA İMZALI TPAO YÖNETİM BİNASI

MİMARİ   12.01.2023

Melike Altınışık Architects – MAA, Zonguldak, Filyos’da yapımına başlanan yeni TPAO Yönetim Binası’nda; kara ile denizin, geçmiş ile geleceğin, tarih ile teknolojinin birbirine karıştığı bir tasarım yaklaşımı benimsedi.

Melike Altınışık Architects – MAA, Zonguldak, Filyos’da Haziran 2022’de yapımına başlanan yeni TPAO Yönetim Binası’nın tasarımını açıkladı.

Antik çağ döneminde Billaius olarak bilinen, Filyos nehrinin Karadeniz’e döküldüğü alanda konumlanan yapı, geçmiş ile gelecek, tarih ile teknoloji arasında bir eşik olarak davranıyor.

TPAO Yönetim binası, antik çağda Billaius olarak bilinen Filyos vadisi ve nehrinin Karadeniz’e döküldüğü bir noktada konumlanıyor. Yapı, Filyos Limanı içerisinde, bölgenin üst düzey yönetimine hizmet verecek ve dalgakıran duvarının eşiğinde bir seyir alanı oluşturacak şekilde kurgulanıyor.

Projenin tasarım yaklaşımı, Filyos Limanı’nın batı kenarında kara ile denizin, geçmiş ile geleceğin, tarih ile teknolojinin birbirine karıştığı bir eşik olarak tanımlanıyor. MAA, gündelik yaşamı, sosyal karşılaşmayı ve mekansal çeşitliliği içinde barındıran, hem içeride hem dışarıda, hem geçmişte hem de gelecekte olan, zaman ve süreklilik arasındaki mekansal bir kavuşumun temsili olarak görülen dalgakıran duvarını, 110 metre genişliğinde ve 30 metre derinliğinde yeni bir arayüz mekanına dönüştürmeyi hedefliyor.

Bu arayüz mekanı, tarih, doğa ve teknoloji arasında bir köprü kuruyor. Sınır mekansallaşıyor ve mekanlar arasındaki ilişkiler bulanıklaşıyor. Yapı, ofis ve üst düzey toplantı mekanı olmanın yanı sıra aynı zamanda dalgakıran eşiğinde konumlanan bir gözlem mekanı olarak işliyor. Bölgenin mekansal ve davranışsal coğrafyasına yansımasını birkaç farklı rota üzerinden tartışıyor.

Dalgakıran eşiğindeki yeni yönetim binası, yaklaşık 3,270 metrekarelik bir alana yerleşiyor ve 3 kattan oluşuyor. 4,5 metreden 9 metreye yükseltilen dalgakıran duvarıyla birlikte yapının en yüksek kotu da 17 metreye ulaşıyor.

Binanın zemin katı, ana giriş, danışma-lobi, mutfak, teknik alan ve destek hacimlerinden oluşan bir karşılama mekanı olarak kurgulanıyor. Yapının merkezinde, katlar ve mekanlar arasında görsel ve erişim bağlantıları oluşturan iki katlı bir atrium mekanı konumlanıyor. Diğer katlarda ise ofisler, toplantı odaları ve gözlem alanları bulunuyor. 1.katta; açık ofis alanları, genel müdür odası, sekreterya, yemekhane, arşiv ve destek hacimleri yer alıyor. 50 kişilik üst düzey toplantı salonu, ana atrium boşluğunun üstüne, boşlukta asılı bir mekanmış gibi yerleştiriliyor. 2.katta; ana toplantı salonu, büyük fuaye alanı ve ziyaretçilerin liman alanını 360 derece deneyimleyebilecekleri şekilde tasarlanmış seyir teras alanları bulunuyor.

Batı yönünde, Karadeniz’e doğru yaklaşık 5m çıkıntı yapan seyir terasından tarihi Filyos coğrafyası ve Karadeniz bölgesi gözlemlenebilirken, doğu yönünde Filyos Limanı’nın devinim halindeki işleyişi gözlemlenebiliyor.

2023 yılının ilk çeyreğinde TPAO Yönetim Binası’nın yapım sürecinin tamamlanması ve kullanıma açılması planlanıyor.

#Melike Altınışık Architects #MAA #TPAO Yönetim Binası #Filyos #mimari #tasarım #Melike Altınışık


Sayfanın Başına Dön