MİMARLIK, TARİH VE AKILLI KENTLERE AKADEMİK BAKIŞ
MİMARLIK, TARİH VE AKILLI KENTLERE AKADEMİK BAKIŞ
MİMARLIK, TARİH VE AKILLI KENTLERE AKADEMİK BAKIŞ
MİMARLIK, TARİH VE AKILLI KENTLERE AKADEMİK BAKIŞ

MİMARLIK, TARİH VE AKILLI KENTLERE AKADEMİK BAKIŞ

MİMARİ   27.06.2021

Hindistan’ın Yeni Delhi kentinde bulunan Noida Üniversitesi tarafından 13-15 Mart 2022’de çevrimiçi düzenlenecek "Architecture, History and the Smart City" [Mimarlık, Tarih ve Akıllı Kent] adlı konferans, kentlerimizin geçmişine, bugününe ve geleceğine odaklanıyor. Konferans; bir yandan Londra’nın bilgisayar hesaplamalarına dayalı mimarisi, New York’taki kentsel planlama, Dubai’nin ulaşım sistemleri ya da Mumbai’nin e-topluluklarına odaklanarak yapılı çevrenin oluşturulması ve yönetiminde teknolojinin rolüne işaret ederken konutlandırma tasarımı, ticaret bölgelerinin gelişimi ve çarpık kentleşmenin idaresi gibi dijitalleşmenin etki etmediği alanları da göz ardı etmiyor.

Kentler için tasarlanan geleceklerde geçmişten ve günümüzden birçok karmaşık etken ve unsurun söz konusu olacağını hatırlatan "Architecture, History and the Smart City"; kamu sağlığı, güvenlik, katılımcı planlama ve kültürel geleneklerin korunmasıyla ilgili meselelere yaklaşımımızın bu çoklu yapıyı fark etme ve yönlendirme becerimizle bağlantılı olduğunu hatırlatıyor. COVID-19’la mücadelede Hindistan’ın durumu düşünüldüğünde, konferansın teknolojiye, kente ve kamu sağlığına odaklanması ayrı bir anlam kazanıyor.

Konferansın bir diğer özelliği de Hindistan devletinin 2015’ten bu yana yürüttüğü 100 Smart Cities [100 Akıllı Kent] misyonuyla paralel ilerlemesi. 100 kentin altyapısını ve mimarisini "güncellemeye" dayalı bu proje; kentleri, gündelik ihtiyaçları karşılayan binaları, kültürel geleneklere ev sahipliği yapan tarihi yapıları ve yurttaşlara verilen hizmetleri destekleyen altyapıları tamamen dijitalleştirmeyi hedefliyor.

Teknoloji COVID-19 ve diğer krizlere kamu sağlığını gözeterek verdiğimiz yanıtlara nasıl destek oluyor? Mevcut kent altyapılarını dijitalleştirmenin nasıl pratik sonuçları var? Mimarlar kentlerimiz ve insanlarının "geleneksel" ihtiyaçlarını nasıl karşılayabilir? Yaklaşan gelecekte günümüzün koşulları ve kültürel geçmişimiz nasıl birlikte var olabilir? Dijital kentlerin uzun vadede ne tip kamusal faydaları olacak? Bu soruların net birer cevabı yok, ama hepsinin üzerine düşünmekte, bu konudaki denemelere kulak vermekte fayda olduğu aşikâr. Noida Üniversitesi’nin düzenlediği konferans da "dijital geleceklerimizle" ilgili bu tür önemli soruların, olasılıkların ve endişelerin dillendirilebileceği bir platform sunmayı hedeflerken akademinin konuya nasıl yaklaştığını görmek açısından iyi bir örnek teşkil ediyor.

Konferansa 30 Haziran’a dek bildiri göndermek mümkün. Açık çağrıya ve bildiri formuna buradan erişilebilir.

Can Koçak

#NoidaÜniversitesi #architecture #History #SmartCity


Sayfanın Başına Dön