OSLO MERCEĞİ MAHALLEYE TUTUYOR
OSLO MERCEĞİ MAHALLEYE TUTUYOR
OSLO MERCEĞİ MAHALLEYE TUTUYOR
OSLO MERCEĞİ MAHALLEYE TUTUYOR

OSLO MERCEĞİ MAHALLEYE TUTUYOR

MİMARİ   1.05.2021

Oslo Mimarlık Trienali’nin 2022 teması 21 Nisan’da açıklandı. ‘Mission Neighbourhood (Re)forming Communities’ başlığından da anlaşıldığı gibi, trienal merceği mahalleye ve toplulukları yeniden şekillendirme misyonuna tutuyor. Küresel çapta içinde olduğumuz bu sosyal ve çevresel kriz koşulları altında trienalin hedefi paylaşım alanlarını nasıl oluşturacağımızı keşfetmek. Mahalle ise en özet anlatımıyla kentleri yeniden düşünmenin yeri.

Tema metninde altı çizildiği üzere, ‘mahalle, sokaklar, otobüs durakları, okullar, kreşler, alışveriş yerleri gibi birbirimizle bir araya geldiğimiz ve topluluk olarak etkileşime girdiğimiz gündelik yaşam alanlarının toplamından meydana geliyor’. Dolayısıyla ‘mahalle ölçeği kolektif olarak çeşitli zorlukların üstesinden gelme ve günlük hayatımız için anlamlı çerçeveler oluşturma becerimizi’ ortaya koyuyor.

Tam da bu kapsamda trienal 18 ay boyunca yerel ve uluslararası platformların dahil olacağı, uzmanların, profesyonellerin ve kentlilerin birlikte üreteceği, açık bir laboratuvar gibi işlemeyi hedeflediğini açıkladı. Bu nedenle son zamanlarda ilgi gören, lokal ölçekte ancak küresel olarak yaygınlaşmaya uygun Paris’ten 15-minute-city, Barcelona’dan Superblocks gibi modeller trienal programında yer bulacak. Direktör ve baş küratör Christian Pagh, önümüzdeki sonbaharda trienalde kamuyu, izleyicileri neyin beklediğine dair soruya cevaben, mahalle bağlamına dair tarihsel kurguda sergilerin, çeşitli formatlarda tartışma oturumlarının, mimari olarak farklı fiziksel deneyimlerin yer alacağı, adeta birliktelik ruhuna uygun bir festival tarifi yapıyor.

Bu bağlamda ve bugünün dayattığı koşullar altında geleceğin mahallelerini şekillendirmenin yollarını araştırma vaadiyle yola çıkan trienalin ortaya attığı sorular düşünmeye bir hayli değer; ‘Altyapı alanları mahalle mekanlarına nasıl dönüşür?’, ‘Okullar, iş yerleri daha çeşitli kullanımları ve kullanıcıları barındıracak şekilde nasıl tasarlanabilir?’, ‘Mahallenin gelişiminin sistematik öncüllerini yeniden biçimlendirmenin yolları nelerdir?’, ‘Politikacılar, kamu yöneticileri ve yerel otoriteler, mahallelerin kalitesini artırmak için nasıl daha iyi koşullar yaratabilirler?’ ve ‘Sermaye kentsel gelişim için kamu yararına nasıl fayda sağlayabilir?’.

#OsloMimarlıkTrienali #MissionNeighbourhood #(Re)formingCommunities #Christian Pagh


Sayfanın Başına Dön