ÖTE/DE/Kİ MİMARLIK
ÖTE/DE/Kİ MİMARLIK
ÖTE/DE/Kİ MİMARLIK
ÖTE/DE/Kİ MİMARLIK
ÖTE/DE/Kİ MİMARLIK
ÖTE/DE/Kİ MİMARLIK
ÖTE/DE/Kİ MİMARLIK
ÖTE/DE/Kİ MİMARLIK
ÖTE/DE/Kİ MİMARLIK
ÖTE/DE/Kİ MİMARLIK
ÖTE/DE/Kİ MİMARLIK
ÖTE/DE/Kİ MİMARLIK

ÖTE/DE/Kİ MİMARLIK

MİMARİ   4.12.2018

Akbank Sanat, 28 Kasım 2018 - 5 Ocak 2019 tarihleri arasında Tabanlıoğlu Mimarlık ve Mimarlar + Han Tümertekin'in çalışmalarının yer aldığı ÖTE/DE/Kİ Mimarlık sergisine ev sahipliği yapıyor. Hasan Bülent Kahraman küratörlüğünde mimarlık dünyasının iki önemli ismini bir araya getiren sergi, Luca Molinari danışmanlığında gerçekleşiyor.

ÖTE/DE/Kİ Mimarlık, Tabanlıoğlu Mimarlık imzalı Dakar Kongre Merkezi'ni odak noktasına alarak Bodrum Havalimanı, Bodrum Loft, Atatürk Kültür Merkezi, Beyazıt Kütüphanesi, Baksı Kadın İstihdam Merkezi, Lusail Benchmark, Balhambar Kitaplık - Cafe ile New York'tan konut örnekleri gibi farklı projelerin çizim, maket, fotoğraf, video, malzeme örnekleri ve mock-up'lar gibi çeşitli enstümanlar ile mimari bir anlatı sunuyor.

Küratör Hasan Bülent Kahraman ise sergiyi şu sözlerle anlatıyor:

"Mekan insanın temel sorunsalıdır. Mekansız bir tasavvur olanaksızdır. İnsanın mevcudiyeti mekanla kaimdir. Mekanı dönüştürdüğünde insan kendisini dönüştürür. Mekanı dönüştürmek ise daima bir zihinsel tasavvura tekabül eder. Söz konusu dönüşüm bilincin mekanik dönüşümüyle iç içedir. Mekana yönelik her müdahale ideolojik bir dönüşümü de içerir. Mekan bir var oluş gerçeğidir. İnsani olan her kurgu mekanla iç içedir ve mekanı aşmak en önemli felsefi sorunlardan biridir. Mekan son kertede kimlik, bellek ve aidiyet demektir. En katmanlı kültürel tartışmalar öyle görünmese dahi mekansal göndermelerle gerçekleşir. Mekanın soyutlanması varlığın metafizik anlamlarına açılacaktır. Son kertede ise mekan dinamikleri kültürel göndermeleri kapsar. Güncel sanatın sanatsal olduğu kadar politik ve felsefi saiklerle mekanı temel bir kabul olarak ele alması bu sorunun karmaşık yapısından türer.

Tabanlıoğlu ve Tümertekin; farklı yapılar, farklı coğrafyalar ve farklı kimlik ve aidiyetler içinde kendi yapılarını tasarlar ve kurarken eylem ve fizik ile tasavvur ve soyutlama arasında söz konusu karmaşayı söz konusu ediyor. O karmaşadan lineer ve organik olmayan müdahale edilmiş ama kendi birikimine yaslanmaktan da çekinmeyen bir soyutlama çıkarıyor. Geriye kalan o soyutlamanın gene bir başka mekan içinde sorgulanmasıdır. Her mekan öte/de/ki midir yoksa her mekan burada, şimdi ve mevcut olanı içerir mi?"

ÖTE/DE/Kİ Mimarlık sergisi, 5 Ocak 2019 tarihine kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebilir.

#Tabanlıoğlu Mimarlık #Mimarlar ve Han Tümertekin #Murat Tabanlıoğlu #Melkan Gürsel #Han Tümertekin #Akbank Sanat #ÖTE/DE/Kİ Mimarlık #sergi


Sayfanın Başına Dön