SAKLAYAN BİR COĞRAFYADA TASARIM: MAXX ROYAL KEMER
SAKLAYAN BİR COĞRAFYADA TASARIM: MAXX ROYAL KEMER
SAKLAYAN BİR COĞRAFYADA TASARIM: MAXX ROYAL KEMER
SAKLAYAN BİR COĞRAFYADA TASARIM: MAXX ROYAL KEMER
SAKLAYAN BİR COĞRAFYADA TASARIM: MAXX ROYAL KEMER
SAKLAYAN BİR COĞRAFYADA TASARIM: MAXX ROYAL KEMER
SAKLAYAN BİR COĞRAFYADA TASARIM: MAXX ROYAL KEMER
SAKLAYAN BİR COĞRAFYADA TASARIM: MAXX ROYAL KEMER
SAKLAYAN BİR COĞRAFYADA TASARIM: MAXX ROYAL KEMER
SAKLAYAN BİR COĞRAFYADA TASARIM: MAXX ROYAL KEMER
SAKLAYAN BİR COĞRAFYADA TASARIM: MAXX ROYAL KEMER
SAKLAYAN BİR COĞRAFYADA TASARIM: MAXX ROYAL KEMER
SAKLAYAN BİR COĞRAFYADA TASARIM: MAXX ROYAL KEMER
SAKLAYAN BİR COĞRAFYADA TASARIM: MAXX ROYAL KEMER
SAKLAYAN BİR COĞRAFYADA TASARIM: MAXX ROYAL KEMER
SAKLAYAN BİR COĞRAFYADA TASARIM: MAXX ROYAL KEMER
SAKLAYAN BİR COĞRAFYADA TASARIM: MAXX ROYAL KEMER
SAKLAYAN BİR COĞRAFYADA TASARIM: MAXX ROYAL KEMER
SAKLAYAN BİR COĞRAFYADA TASARIM: MAXX ROYAL KEMER
SAKLAYAN BİR COĞRAFYADA TASARIM: MAXX ROYAL KEMER
SAKLAYAN BİR COĞRAFYADA TASARIM: MAXX ROYAL KEMER
SAKLAYAN BİR COĞRAFYADA TASARIM: MAXX ROYAL KEMER
SAKLAYAN BİR COĞRAFYADA TASARIM: MAXX ROYAL KEMER
SAKLAYAN BİR COĞRAFYADA TASARIM: MAXX ROYAL KEMER
SAKLAYAN BİR COĞRAFYADA TASARIM: MAXX ROYAL KEMER
SAKLAYAN BİR COĞRAFYADA TASARIM: MAXX ROYAL KEMER
SAKLAYAN BİR COĞRAFYADA TASARIM: MAXX ROYAL KEMER
SAKLAYAN BİR COĞRAFYADA TASARIM: MAXX ROYAL KEMER
SAKLAYAN BİR COĞRAFYADA TASARIM: MAXX ROYAL KEMER
SAKLAYAN BİR COĞRAFYADA TASARIM: MAXX ROYAL KEMER
SAKLAYAN BİR COĞRAFYADA TASARIM: MAXX ROYAL KEMER
SAKLAYAN BİR COĞRAFYADA TASARIM: MAXX ROYAL KEMER
SAKLAYAN BİR COĞRAFYADA TASARIM: MAXX ROYAL KEMER
SAKLAYAN BİR COĞRAFYADA TASARIM: MAXX ROYAL KEMER
SAKLAYAN BİR COĞRAFYADA TASARIM: MAXX ROYAL KEMER
SAKLAYAN BİR COĞRAFYADA TASARIM: MAXX ROYAL KEMER
SAKLAYAN BİR COĞRAFYADA TASARIM: MAXX ROYAL KEMER
SAKLAYAN BİR COĞRAFYADA TASARIM: MAXX ROYAL KEMER
SAKLAYAN BİR COĞRAFYADA TASARIM: MAXX ROYAL KEMER
SAKLAYAN BİR COĞRAFYADA TASARIM: MAXX ROYAL KEMER
SAKLAYAN BİR COĞRAFYADA TASARIM: MAXX ROYAL KEMER
SAKLAYAN BİR COĞRAFYADA TASARIM: MAXX ROYAL KEMER
SAKLAYAN BİR COĞRAFYADA TASARIM: MAXX ROYAL KEMER
SAKLAYAN BİR COĞRAFYADA TASARIM: MAXX ROYAL KEMER
SAKLAYAN BİR COĞRAFYADA TASARIM: MAXX ROYAL KEMER
SAKLAYAN BİR COĞRAFYADA TASARIM: MAXX ROYAL KEMER
SAKLAYAN BİR COĞRAFYADA TASARIM: MAXX ROYAL KEMER
SAKLAYAN BİR COĞRAFYADA TASARIM: MAXX ROYAL KEMER
SAKLAYAN BİR COĞRAFYADA TASARIM: MAXX ROYAL KEMER
SAKLAYAN BİR COĞRAFYADA TASARIM: MAXX ROYAL KEMER

SAKLAYAN BİR COĞRAFYADA TASARIM: MAXX ROYAL KEMER

MİMARİ   26.06.2021

Baraka Mimarlık imzalı Maxx Royal Kemer projesi, Antalya Kemer Bölgesine bağlı Kiriş Beldesi’nde yer alıyor.150.000 m²  yüzölçümü olan arazi, yapılaşmasının bittiği neredeyse bir sınıra dönüştüğü bir eşik konumunda. Oldukça eğimli bir tepenin eteklerinde olan alan, sık orman dokusu, iki koy ve epey uzun sahiliyle çerçevelenmekte. Doğu-batı eksenli araziyi bölen ağaç dokusu, kendine özgü bitki örtüsü, eğimli yamaç, 1987 yılında bu alanda inşa edilen Kiriş World Hotel yapı izleri, koyları ve sahiller, araziyi farklı karakterde  kendine özgü bağlamları olan alt bölgelere ayırmakta.

Sözü geçen alanın belirgin özelliği; içinde ne barındırırsa barındırsın, görünür olmaktan ziyade, neredeyse saklayan, absorbe eden,  geride tutan bir kimliğe sahip olması.

Projenin kavramsal çerçevesini oluşturan en önemli ölçütler yukarıda özetlenen veriler oldu. Bu anlamda her alt bölgenin kendine has bağlamları ve bu bağlamlar üzerine geliştirilen tasarım kriterleri tür rehber olarak benimsendi. Genel yerleşim kararları bu doğrultuda şekillendi.

Otelde; ana binada 100 m² 133 adet suite, yamaçlarda 185 m² 84 adet family suite, sahilde 150 m², 250 m², 310 m² olmak üzere 59 adet laguna villa, 250 m², 350 m², 450 m² 15 adet beach villa olmak üzere toplam 291 oda bulunmakta. 6 adet alakart restoran ve 4 adet bar yer almakta.

YAMAÇLAR (family suites)

Oldukça eğimli bir yamaç, yoğun çam ağaçları, iklimsel koşullar, daha önceki yerleşimin izleri gibi  ‘kısıtları’ projenin kavramsal alt yapısını oluşturdu. Bu ‘kısıtlar’ başlangıçta dezavantaj gibi gözüksede  projenin özgün karakterinin yolunu açtı.Bu coğrafik ve yapısal verilere karşı durma,  mücadele etme yerine , bu temel verileri baz alan yaklaşımlar benimsendi.

Bu zondaki temel yaklaşım ‘yamanmak’ üzerindeydi. Şöyleki, yapı yamaçların eğimine göre teraslandı.Yapıda yerin ‘kendisinden’ olan, süreç içinde rengiyle dokusuyla, yamaç ile karışacak ve katışacak doğal taş ve ahşap öngörüldü. Üç boyutlu zarf gibi yapıyı düzenli-düzensiz saran ahşap elemanlar, bir taraftan klimatik fayda sağlarken bir diğer taraftan doğal örüntüyle iletişim kurması hedeflendi. Etrafındaki ağaçlar korunarak, eski yapı izleri içinde kalarak göz alıcı alımlı bir peyzaj yerine yamacın kendi genetiğinde kırsal bir peyzaj önerildi.

Öyleki yıllandıkça  çevresindeki ve terasındaki yoğun bitki örtüsüyle görünür olmaktan ziyade; kendisini saklayan,  mevcut topografya ile kurduğu ilişkiyi sürdüren, bu topografya ile ‘hemhal’ olan yapı dili öngörüldü.

ANA BİNA VE GİRİŞ ALANI (suites)

Alanın karşılama ve giriş kısmı olan bu bölge, koylardan en uzak noktasında konumlanmakta.Sahilden neredeyse algılanmayan , tüm alt bölgelerin odağında düzlük bir alan.

Ana bina kütlesi, restoran, spa, alışveriş birimleri, lobi gibi yoğun  programlı işlevleri barındırmaktadır. Ana bina kütlesinin yapı karakterini belirleyen temel yapı elemanı, hem güneş kırıcı hem de korkuluk görevi gören ahşap elemanlar. Tül gibi yapıyı çepeçevre saran ahşap elemanlar yoğun bitki örtüsüyle yeni bir ilişki tanımlamak üzere düşünüldü.

VİLLA BÖLGESİ  (laguna villas-beach villas)

Doğu-batı eksenli araziyi bölen sahile uzayan bitki örtüsü ve uzun sahil alanı arasında kalan, yeşil yoğunluğunun görece daha az olduğu ve eski yapı izlerini barındıran, geniş, düz alan. Sıra ev dizgesinde olan Lagun  villalar bu alanda konumlandı.

Sıra ev tipolojisinin tek doğrultuda ve iki yönde  çalışması durumu üzerinden, yapısal bir eleman olan duvarı kullanarak aralıklar tariflendi. Bununla beraber bu aralıkların tariflediği mekanların; kamusal, yarı özel ve özel durumları irdelendi.

Duvar elemanının yoğunluğu ve dizilim biçimi, bu duvarların havuzun içlerine kadar düzensiz olarak uzanması; aralıktaki mekanların görünür olmaktan ziyade kaybolması, yapıyı referansız bırakması ,tasarımın temel motivasyonunu oluşturdu. Yapının içlerine kadar nüfuz eden, yapıyı reflekte eden ve çoğaltan su ögesiyle, mekansal kurguyu “aralık” olarak tarifleyen duvar elamanın bu birlikteliği, zamansız olma durmunu var eden temel unsur olmuştur.

VİLLA BÖLGESİNDE MALZEME KULLANIMI ÜZERİNE

Bu yapı grubunun en önemli elemanı olan ‘duvar’ın detaylandırılmasının , genel yapı yaklaşımını destekleyecek  nitelikte olabilmesini sağlayabilmek için  malzeme tercihi meselesi temel mesele gibi görünüyordu. Bu sebeple doğaya karışabilmek ve güçlü yapısal etkiyi arttırabilmek için duvarların yoğun bir kesite sahip olası gerektiği düşünüldü.  Bu doğrıltuda ise duvarların sabit betonarme çatkısının iki yüzeyi boyunca  yaklaşık 14 cm kesiti olan,  üst üste dizilerek yoğun bir işçilikle oluşturulan bir doğal taş uygulaması gerçekleştrildi. Böylece duvarların kesiti, yığma duvar ifadesi veren,  bulunduğu yerin doğasında hep varmış gibi görünen ve yere tutunan  bir imgeye ulaştı.  Burada farklı tonlarda fakat benzer boyutlarda olan kayrak taşı parçaları kullanıldı. Doğal taş  malzemenin bu etkin ve yoğun  kullanımı, alanda amaçlanan hissiyatın oluşmasının en etkili etmeni olmuştur.

ORTA KOY VE YAKIN ÇEVRESİ  (restaurants-bars)

Bu alan orta koy ve denize uzanan yeşil şerit arasında kalan bölge. Yarı açık mekan yoğunluğu fazla olan, çeşitli restoranlar ve ana açık havuz bu alanda konumlandı.

Bu yapılar ise tek katlı hafif strüktürlü ve geçirgenliği ön planda olan mekanlar. Bu yapısal özellikleri sayesinde bu yapılar kendini yeşil şeridin içinde rahatlıkla gizleyebilmektedir.  

 

Künye

Yatırımcı / İşveren: Ersoy Hotel, Construction and Tourism Management

Proje Koordinatörü: Fırat İşcan

Mimari: Baraka Architects; Abdurrahman Çekim/Sevilay Uğur Çekim,Çağla Makara , Ceren Abacı, Tuğçe Torunlar , Damla Uçar , Burak Koç , Gamze Çelikdiş

Supervisor : Mahmut Anlar

İç mimari ve Kurumsal Kimlik: Mahmut Anlar, GeoID, Geometre

Statik Proje: Yapı Akademisi Engineering

Mekanik Proje: Elmaksan

Elektrik Proje: HB Electrical Engineering

Aydınlatma Danışmanı: Nergiz Arifoğlu Lightstyle

İnşaat Yılı: 2014

Proje Alanı: 100,000 sqm

#BarakaMimarlık #Antalya #Maxx Royal Kemer #Otel


Sayfanın Başına Dön