YEŞİL VE SÜRDÜRÜLEBİLİR
YEŞİL VE SÜRDÜRÜLEBİLİR
YEŞİL VE SÜRDÜRÜLEBİLİR
YEŞİL VE SÜRDÜRÜLEBİLİR
YEŞİL VE SÜRDÜRÜLEBİLİR
YEŞİL VE SÜRDÜRÜLEBİLİR

YEŞİL VE SÜRDÜRÜLEBİLİR

MİMARİ   1.02.2021

İklim krizi ve çevre sorunlarının yarattığı geri dönüşü olmayan erozyon nedeniyle pek çok alanda olduğu gibi tasarım ve mimarlık alanında da sürdürülebilir çözümler, çevreci yaklaşımlar, yenilikçi uygulamalar ve doğa ile kurduğumuz ilişki birkaç yıldır yoğun şekilde tartışılıyor. Bu tartışmalar sonrası ortaya çıkan ürünlerin ve projelerin bir kısmı, meseleye pazarlama ve satış penceresinden baktığı için, bu kavramların yaratıcı alandaki ve kullanıcılar gözündeki kıymeti ve inandırıcılığı da olumsuz etkilenmiş durumda. Yine de çevre ve iklim krizi karşısında aciliyet içeren meselelere dair çözüm üretme ve araştırma yapma vaadiyle yeni projeler ortaya çıkmaya devam ediyor.

Büyük çaplı projeler söz konusu olduğunda öne çıkan işlerin bir kısmı, kent ölçeğinde, yerel yönetimlerin ve ilgili pek çok inisiyatifin bir araya gelerek oluşturdukları yapılar halinde karşımıza çıkıyor. Bu anlamda geçtiğimiz yılın sonlarında kendini duyuran projelerden biri GreenPlan Philadelphia oldu. GreenPlan Philadelphia kentin parkları ve doğal açık alanları için oluşturulan ilk bütünleşik vizyon olarak duyuruldu. Bu vizyon, belirgin bir uygulama alanından ziyade, yenilikçi bir yaklaşımla, kentte alan açmak üzere bir tür rehber işlevi görüyor. Açıklandığı kadarıyla planda belirgin ağ ve meselelerin vurgulanmasından ziyade, bir dizi çevresel, ekonomik, sosyal faktörler birleştirilerek, kent faydasının en üst seviyeye çıkarılması hedefleniyor. Greenworks Philadelphia, Tree Philly, Green City, Clean Waters gibi alt programların olduğu projenin, kenti gelecekte gelişebilecek daha sağlıklı, daha canlı ve daha iklime dirençli bir şehir haline getirme  amacında olduğu bildiriliyor.

Geçtiğimiz yılın sonlarına doğru açıklanan bir diğer ‘yeşil’ ‘sürdürülebilirlik’ projesi, MoMA’da (New York) Arjantin doğumlu, "yeşil" mimarinin öncüsü olarak tanınan Emilio Ambasz desteğiyle kurulan yeni araştırma enstitüsü oldu. Enstitünün kuruluş amacı mimari ile ekoloji arasındaki karmaşık ilişkiyi daha fazla anlamak üzerine temelleniyor. Müzenin Mimarlık ve Tasarım Bölümü’nün altında konumlanan Emilio Ambasz Institute for the Joint Study of the Built and the Natural Environment araştırma enstitüsü, sürdürülebilirlik üzerine küresel düzeydeki tartışmaları teşvik etmek üzere çeşitli dijital inisiyatifleri desteklenmeye odaklanıyor. Aynı zamanda kentlerin, binaların, peyzajın nasıl daha etkili olabileceğini inceleyerek, ekolojik gelecek ve çevre adaleti için çalışacağı belirtiliyor. Yapılan basın açıklamasına göre enstitü, MoMA'nın sürdürülebilirlik konularında küresel liderliğini sürdürmesini ve aynı zamanda daha derin bir mimarlık ve tasarım anlayışını geliştirmesini sağlayacak. Enstitünün öncelikli çalışma alanları küresel ısınma, okyanusların yükselmesi, arazi kullanımının genişlemesi ve doğal kaynakların giderek zayıflamasıyla oluşan aciliyet alanları olarak tanımlanıyor.

#mimari #kent #yeşil #yeşil mimari #sürdürülebilirlik #moma #GreenPlan


Sayfanın Başına Dön