MİSTİK GEOMETRİ
MİSTİK GEOMETRİ
MİSTİK GEOMETRİ
MİSTİK GEOMETRİ
MİSTİK GEOMETRİ
MİSTİK GEOMETRİ
MİSTİK GEOMETRİ
MİSTİK GEOMETRİ
MİSTİK GEOMETRİ
MİSTİK GEOMETRİ

MİSTİK GEOMETRİ

TASARIM   6.01.2020

Teknoloji geliştikçe bugün ihtiyaç duyduğumuz kavramların hepsi de dönüşüme uğruyor. Yalnızca bilimin sunduğu veriler değil, günlük hayat bilgileri ve olayları da dünyayı algılama biçimimizi etkiliyor. Yüzyıllardır hayatı şekillendiren mimari, tasarım ve sanatın geleceği nasıl olacak? Michael Hansmayer, Muqarna Mutation enstalasyonuyla bu soruya cevap arıyor.

YUMU ve FAS Studio iş birliğinde hazırlanan bu çalışma, İslami bir bezeme çeşidi ve arkitip olan mukarnastan ilham alıyor. Mistik bir anlamı gizleyen geometrik formların birbirini tekrar ederek bir kurguda düzenlenmesi düşüncesine dayanan mukarnas, Hansmayer'in enstalasyonunda 15,000 alüminyum boru ve 30,000 karoyla temsil ediliyor. Farklı uzunluktaki borular hem tavandan sarkarak hem de yansımaları aracılığıyla bir bezeme modeli oluşturuyor. Tüm çalışmanın bilgisayar ortamında geometrik algoritmalarla yapılması ve robotik bir üretim biçimiyle şekillendirilmesiyse Sanayi 4.0'ı konuştuğumuz bu günlerin gelecekteki sanat yapma ve algılama kurgularını ne denli etkileyeceğine dikkat çekiyor.

#FAS Studio #YUMU #Michael Hansmayer #Muqarna #mukarnas #enstalasyon


Sayfanın Başına Dön