OKYANUSLARIN DÖNÜŞÜMÜ HARİTALANIYOR
OKYANUSLARIN DÖNÜŞÜMÜ HARİTALANIYOR
OKYANUSLARIN DÖNÜŞÜMÜ HARİTALANIYOR
OKYANUSLARIN DÖNÜŞÜMÜ HARİTALANIYOR
OKYANUSLARIN DÖNÜŞÜMÜ HARİTALANIYOR
OKYANUSLARIN DÖNÜŞÜMÜ HARİTALANIYOR
OKYANUSLARIN DÖNÜŞÜMÜ HARİTALANIYOR
OKYANUSLARIN DÖNÜŞÜMÜ HARİTALANIYOR

OKYANUSLARIN DÖNÜŞÜMÜ HARİTALANIYOR

TASARIM   20.06.2021

Veriyi zihnimizde bir gerçekliğe büründürmek ve okuyanlar için algılanabilirliğini kolaylaştırmak için haritalama ve görselleştirme yöntemi çok önemli. Ve bu alandaki çalışmaların son zamanlarda daha da dikkat çekici hale geldiğini görmek mümkün. Siyasi, ekonomik, toplumsal, çevresel, kentsel pek çok konuda, hatta üretim, tarım, sağlık, cinsiyet gibi aslında hepimizi birey olarak ilgilendiren ancak verilerin erişimi veya anlaşılırlığı konusundaki bariyer nedeniyle üzerine düşünmekte zorlandığımız meselelerde haritalar önemli bir araç olarak karşımıza çıkıyor.

2011 yılında mimar v tasarımcı Marco Ferrari ve görsel tasarımcı Elisa Pasqual tarafından kurulan Studio Folder kendini bir görsel araştırma ajansı olarak tanımlıyor ve stüdyo bünyesinde yapılan çalışmalarda çok çeşitli alanlarda, disiplinlerarası bir yaklaşımla fikirler, kavramlar, araştırmalar görselleştiriliyor. Studio Folder’ın uluslararası müze ve etkinlikler için ürettiği ve çok farklı alanlara yayılan görselleştirme, sergileme, görsel kimlik ve yayın tasarımı projeleri mevcut. V&A Museum için yaptıkları, Avrupa’daki otoyol ağının geçen yüzyıldaki büyümesini gösteren ve ulusal kalkınmanın siyasi, ekonomik ve kültürel bağlamı hakkında yardımcı bilgiler ve içgörü sağlayan etkileşimli bir veri görselleştirmesi (The Evolution of European Motorways 1920–2020), Triennale di Milano’da yer alan Broken Nature çizimleri ve müziğin insan dışı kökenlerini araştırmak için dünyayı dolaşan Bernie Krause’un 5.000 saatten fazla doğal habitat kaydı toplayarak hayvan seslendirmelerinin gizli ve karmaşık organizasyonunu incelediği, Fondation Cartier’de sergilenen ‘The Great Animal Orchestra’ projesi bunlardan bazıları.

Studio Folder’ın çevre, politika, tasarım / mimarlık, kentsel ve kırsal planlama alanlarını kesiştiren projeleri ise, son yıllarda bu alanlarda yürütülen tartışmalar için önemli birer veri niteliğinde değerlendirilebilir. 2014-2018 yılları arasında yürütülen ‘Italian Limes’ projesi, küresel ısınma ve eriyen buzullar nedeniyle ulusal sınırların sürüklendiği Alpler bölgesi üzerine bir araştırma idi. Bu araştırma, iklim değişikliğinin küçülen buzullar üzerindeki etkilerine ve bunun sonucunda İtalya, Avusturya, İsviçre ve Fransa'nın ulusal sınırlarını tanımlayan havzadaki değişimlere odaklanıyordu. Proje, 2014 yılında gerçekleşen Venedik Mimarlık Bienali’nin ‘Fundamentals’ başlıklı ana sergisinin bir parçası olarak başlatılmıştı. Devam eden araştırmanın sonuçlarından yola çıkarak 2019 yılında ‘A Moving Border’ kitabı yayımlandı. Kitaptaki iklim değişikliği kartografileri, küresel ısınmanın Batı’nın toprak ve sınır kavramlarına nasıl meydan okuduğunu ortaya koyuyordu. Aynı zamanda ‘ekolojik süreçlerin jeopolitik ilişkilere hakim olduğu bir dünyada mekânsal müdahale yolları için bir taslak sunuyordu’.

Studio Folder’ın en güncel çevre projelerinden biri ise, geçtiğimiz yıl başlayan ve halen devam eden,  TBA21-Academy’nin ‘Oceans in Transformation’ projesi ve sergisi kapsamında gerçekleştirdikleri görsel kimlik ve iletişim çalışmaları. Venedik’te yer alan Ocean Space’teki ‘Oceans in Transformation’ sergisi, antroposen dönemi olarak adlandırılan süreçte dünyadaki okyanusların nasıl bir dönüşüme uğradığı üzerine üç yıllık kesişimsel bir araştırmadan oluşuyor. Proje kapsamında TBA21-Academy, okyanusla ilgili bilim, kültür ve sanatın ortaya koyduğu çeşitli anlayış biçimlerini ortaya çıkarmak ve bu konuyla ilgili yeni bir görünürlük sunmak için pek çok araştırmacı ve enstitü ağı ile işbirliği gerçekleştirdi. İnsan kaynaklı müdahalelerin deniz ve kıyı ekosistemleri üzerindeki etkileri hakkındaki en güncel bilimsel verileri değerlendiren projede, gezegenin hayatta kalması için okyanusların kritik rolü yineliyor.

 

#StudioFolder #Görselleştirme #ElisaPasqual #MarcoFerrar


Sayfanın Başına Dön