RENKLERİN EN CİDDİ HALİ
RENKLERİN EN CİDDİ HALİ
RENKLERİN EN CİDDİ HALİ
RENKLERİN EN CİDDİ HALİ
RENKLERİN EN CİDDİ HALİ
RENKLERİN EN CİDDİ HALİ

RENKLERİN EN CİDDİ HALİ

TASARIM   1.09.2020

Renkler, ifade ettikleri zengin dünyanın ve insan algısı üzerinde farklı şekillerde etkisi olan temsiliyetlerinin dışında, sağlık, güvenlik, acil durum gibi koşullarla ilgili insanlara en pratik şekilde uyarı verme ve bu koşullarda insanları belli bir düzende harekete geçirme konusunda da önemli.

Doğal afet, tehlike, sağlık ve güvenlikle ilgili aciliyet gereken durumlar için belirlenmiş uluslararası renk kodları var. Bu renk kodları, çeşitli görsel ikonların da eklenmesiyle daha belirgin hale getirilen uyarı işaretlerine dönüşüyor. Bu işaretler, uyarı afişlerinin tasarımında, çeşitli ortamlardaki kaza önleme etiketlerinde, araçların üzerinde, fabrika ve üretim tesislerinde, zehirli-tehlikeli maddenin mevcut olduğu alanlarda, hem çalışanlara, hem de orada bulunan herkese yönelik uyarı gereksinimini karşılamayı amaçlar.

İnsanların zihninde genellikle tehlike ve acil durumla ilişkilendirilen renk ‘kırmızı’ olsa da, tehlikenin veya uyarının derecesine göre diğer renklerin de içerdiği özel anlamlar var. Gündelik hayatın doğal afet ve tehlike anına maruz kalma olasılığı oldukça, renk kodlarının ve uyarı işaretlerinin önemi artıyor. Ayrıca pandemi etkisiyle çeşitli basılı ve dijital yayınlarda görsel uyarılar daha fazla karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla bu vesileyle uluslararası anlamda en yaygın renk kodlarını hatırlamak kritik olabilir.

Kırmızı = Tehlike

Kırmızı renk, tehlike işareti olarak bilinir. Yüksek yaralanma riski içeren durumlar için kullanılır. Ayrıca acil durum alarmları da kırmızı renkte olmalıdır. Uyarı işaretlerinde zeminde, üzerinde zıt bir renkle, genellikle beyaz ile kullanılması önerilir. Ayrıca yangın aparatları ve ekipmanları, yanıcı madde uyarıları için de geçerlidir. Acil durdurma anahtarları, durdurma çubukları ve düğmeleri gibi güvenlik cihazları için de kullanılır.

Turuncu = Uyarı

Turuncu temelde orta derecede yaralanma riski ve korunma uyarısı anlamına gelir. Turuncu renk dikkat çekici olması için genellikle siyah harf, sembol ve işaretlerle bir arada bulunur. Ayrıca çarpma veya başka şekilde yaralama potansiyeli olan tehlikeli makine veya ekipman parçalarıyla, tehlikeli atık bulunan alanlar ve patlayıcı madde uyarıları için de kullanılır.

Sarı = Dikkat

Sarı renk düşük derecede yaralanma riskini ifade eder ve kayma, takılma, düşme, çarpma, sıkışma gibi fiziksel tehlike noktaları için kullanılır. Turuncu renkte olduğu gibi üzerinde zıt bir renkle, genellikle de siyah ile bir arada kullanılarak uyarı işaretine dönüşür. Ayrıca zehirli madde uyarılarında da yer alır.

Yeşil = Güvenlik Talimatları

Genellikle güvenlik veya yardım alanlarını tanımlar ve arka planında beyaz işaret ve yazıyla kullanılır. İlk yardım ekipmanlarını anlatmak için de tercih edilen yeşil renk, malzeme anlamında gaz uyarılarında yer alır.

(Kaynak: The American National Standards Institute/ The Occupational Safety and Health Administration)

#renk #renk kodları #Acil Durum Tasarımı #pandemi #grafik tasarım #afiş #kırmızı #turuncu #sarı #yeşil


Sayfanın Başına Dön