‘Cemal Emden’in Gözünden’
‘Cemal Emden’in Gözünden’
‘Cemal Emden’in Gözünden’
‘Cemal Emden’in Gözünden’
‘Cemal Emden’in Gözünden’
‘Cemal Emden’in Gözünden’
‘Cemal Emden’in Gözünden’
‘Cemal Emden’in Gözünden’
‘Cemal Emden’in Gözünden’
‘Cemal Emden’in Gözünden’
‘Cemal Emden’in Gözünden’
‘Cemal Emden’in Gözünden’
‘Cemal Emden’in Gözünden’
‘Cemal Emden’in Gözünden’
‘Cemal Emden’in Gözünden’
‘Cemal Emden’in Gözünden’

‘Cemal Emden’in Gözünden’

VitrA'dan Haberler   13.11.2015

Endüstrileşme sürecinde toplumsal, sosyo-ekonomik olaylar etrafında değişen ve gelişen mimarlığın izlediği güzergah, bugün farklı temsil biçimlerinde karşımıza çıkıyor.

Demokrasi arayışında kent ütopyalarına baktığımızda, insan yaşamının tek tipleştirildiği örnekler görürüz. Etienne Cabet’nin yağmurdan korunmak için sokakların üzerinin kapatıldığı ve kentlilerin aynı kıyafetleri giymesini savunduğu kent anlayışı gibi. Demokratik kent bu noktada ne kadar mümkün olamazken, endüstrileşmenin getirdiği kitlesel üretim kavramı özellikle yapı üretim biçimlerinde insanlığı yeni arayışlara soktu.

Modern mimari, endüstrileşme sürecinde toplumların durduğu noktayı anlatmak ve ifade etmekte birebir en önemli araç oldu. Farklı endüstri dallarının gelişmesi, yapı sektörüne de dinamik getirdi.

Türkiye’de endüstrileşme sürecinde de yapı ürünlerinin, özellikle de seramiğin üretilmesi ve kullanılması, modernleşme sürecinin önemli bir ayağı oldu.

Kuruluşundan bu yana toplumsal sorumluluk anlayışı ve sürdürülebilirlik yaklaşımıyla, tasarım ve mimarlık alanlarında hayatı geliştiren çalışmaların desteklenmesi için çaba gösteren VitrA, fotoğraf sanatının mimariye yansımasını odağına alarak "Mimari Fotoğraflar" çerçevesinde Emden ile bir araya geliyor.

Fotoğrafın temsil ettiği imge, hiçbir zaman gerçek ya da kişinin algıladığı gerçeklik ile birebir örtüşmezken, fotoğrafın bu algıyı kırması gibi bir gücü de söz konusu. Bu noktada Cemal Emden, toplumsal ve sosyal olaylar, coğrafya, kültür, kimlik gibi bağlamlar etrafında, yapıyı bilinir, okunur kılan detaylarla mimari fotoğraf için yeni bir pencere açtı.

Kitap, mimari fotoğrafın bir araç değil, ana içerik olarak kendine yer bulduğu bir formata sahip. Emden’in 2014 yılı içerisinde çektiği fotoğraflar bu kitapta “öncülük” teması çerçevesinde bir araya geliyor. Öncülük kavramı, kitap kapsamında Form Arayışı, Malzeme Deneyi ve Zaman Aşımı adlı üç bölümde işleniyor. İlk bölüm, formlarıyla öncülük etmiş yapılara odaklanırken, ikinci bölüm farklı malzeme kullanımları ve detay uygulamaları ile öne çıkan yapılara yer veriyor. Son bölüm ise, tamamlanmasının üzerinden çok vakit geçmiş olsa da yaşanmışlığıyla ve mekan kalitesiyle bugünün mimari üretimine halen öncülük eden yapıların fotoğraflarını inceliyor.

VitrA katkılarıyla, Cemal Emden’in “Mimari Fotoğraflar” kitabı 7 Kasım’dan itibaren seçkin kitabevlerinde olacak.

#Cemal Emden #mimari #fotoğraf #kitap #vitra


Sayfanın Başına Dön