BT MIMARLIK

Y.Mimar Berna Tanverdi tarafından 1998 yılında kurulmuş olan BT Mimarlık, ağırlıklı olarak konut ve ofis projeleri üretmektedir. İnşaat sektörünün kar/hız döngüsü içinde yer almak yerine, son kullanıcılarla birlikte çalışmayı, onların “hayaller”inin gerçeğe dönüştüğü, bireysel yaşam koşullarının yakından tanınarak, yaşam felsefelerinin mimariyi şekillendirdiği yapıların, “kent-mimari kabuk-iç mekan” üçlü bütünlüğü içinde ele alınarak tasarlanması ilkesi ile sayıca az ve nitelikli işler üretme hedefiyle çalışmaktadır. Bu inançla uzun soluklu projelerde, işverenlerle yakın temas çalışma süreci sonucu ‘kişilere özel’ mekanlar yaratmak temel prensiptir.

Mimarlık mesleğinin ‘pratik’ ve ‘kuram’ ikililiği üzerine kurulu olması inancı ile meslek hayatı boyunca akademik eğitimin ve meslek pratiğinin içinde eşzamanlı olarak çalışmalarını yürüten Berna Tanverdi, BT Mimarlık ofisinde de, mimari projelerle birlikte iç mekan tasarımları, mobilya ve obje tasarımları gibi farklı ölçeklerde ve alanlarda da tasarımlar/fikirler  üretmektedir.

Sayfanın Başına Dön