ECZACIBAŞI YAPI GRUBU ŞİRKETLERİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz aşağıda yer alan Eczacıbaşı Yapı Grubu Şirketleri tarafından bu aydınlatma metninde açıklanan kapsamda işlenebilecektir:

· Eczacıbaşı Yapı Gereçleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, · Vitra Karo Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, · İntema İnşaat ve Tesisat Malzeme Yapı ve Pazarlama Anonim Şirketi (hep birlikte “Şirketler” olarak anılacaktır) Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere www.vitra.com.tr adresinde yer alan her bir şirkete ait Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan (“Politika”) ulaşabilirsiniz. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği Toplanan kişisel verileriniz, · ürün ve hizmetler ile satış sonrası destek hizmetlerinin sunulması, · müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, · satış ve faturalandırma işlemlerinin yapılması, · etkinlik ve fuar süreçlerinin yürütülmesi, · talep ve şikayetlerinizin karşılanması ve sonuçlandırılması amaçları kapsamında; Şirketler’imiz tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli çalışmaların yapılması, ürün ve hizmetlerimizin satış ve pazarlama faaliyetleri dahil olmak üzere Şirketler’imiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması ve Şirketler’imiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıklarınız ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi ve tanıtılması amaçlarıyla (“Amaçlar”) Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde Şirketler tarafından işlenebilecektir.

Açık Rızanızın Varlığı Halinde Kişisel Verileriniz Hangi Amaçla İşleneceği Toplanan kişisel verileriniz; ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası, sunulan ürün ve hizmetlerin beğeni, kullanım alışkanlıklarınız ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirerek sizlere önerilmesi ve tanıtılması, onayınız olması halinde paylaşmış olduğunuz iletişim bilgilerinize reklam, promosyon gibi ticari elektronik ileti gönderilmesi ve gönderimin sağlanması amacı ile sınırlı olarak hizmet aldığımız üçüncü kişilerle paylaşılması amaçlarıyla açık rızanız kapsamında işlenebilecektir.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi kapsamında, bayilerimize, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde aktarılabilecektir. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz Şirketler’imiz ile temas edeceğiniz; elektronik ortamda facebook, instagram uygulamaları, internet sitesi, çağrı merkezi, mobil uygulama ve fiziki ortamda bayi kanalıyla, sözleşmenin ifası hukuki sebebine dayalı olarak toplanacaktır. Açık rıza vermeniz halinde ise ürün ve hizmetlerimizin beğeni ve kullanım alışkanlıklarınıza göre özelleştirilerek sizlere sunulması hukuki sebebine dayalı olarak Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işlenebilmektedir.

Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz: · Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, · Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, · Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, · Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, · Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, · Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, · İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, · Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etmek.

 

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı,

https://cdn1.vitra.com.tr/UPLOAD/document/VitrA-Karo-Veri-Sahibi-Basvuru-Formu.pdf

https://cdn1.vitra.com.tr/UPLOAD/document/EYAP-Veri-Sahibi-Basvuru-Formu.pdf

https://cdn1.vitra.com.tr/UPLOAD/document/Intema-Veri-Sahibi-Basvuru-Formu.pdf adreslerinde bulunan Veri Sahibi Başvuru Formunu doldurarak Şirketlerimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

DÜNYADAKİ YERİMİZİ YENİDEN DÜŞÜNMEK

KONUK EDİTÖR

DÜNYADAKİ YERİMİZİ YENİDEN DÜŞÜNMEK
SEYYAR OYUN PARKLARI

KONUK EDİTÖR

SEYYAR OYUN PARKLARI
EKOLOJİK RESTORASYON

KONUK EDİTÖR

EKOLOJİK RESTORASYON
Sayfanın Başına Dön