Güneş Yaprakları
Güneş Yaprakları
Güneş Yaprakları
Güneş Yaprakları
Güneş Yaprakları
Güneş Yaprakları
Güneş Yaprakları
Güneş Yaprakları

Güneş Yaprakları

İNOVASYON   4.06.2014

Binalarda sürdürülebilir çözümler için iç mekanlardan daha çok bina kabuklarının önemli görüldüğü aşikar. Zira yeşil çatılar, aralarında pasif havalandırmanın olanaklı kılındığı çift cidarlı cephe sistemleri gibi çözümler, yenilenebilir enerji kaynaklarının binalara entegre edilmesi için çok uygun yöntemler. Arup’un geliştirdiği cam cephe sistemi de bunlardan biri.

Solar Leaf adlı cephe sistemi iki cam katmanı arasına yerleştirilen su ve mikro su yosunları ile hayata geçiriliyor. Fotosentez yöntemiyle su yosunlarının karbondioksit emilimine katkıda bulunmasının yanı sıra o esnada çıkan ısı da binanın ısı pompalarına iletilerek yapı içinde ısıtmayı ve sıcak su gereksinimini sağlıyor. Böylelikle bir taşla iki kuş vurarak hem havalandırma hem de ısınma sorununu çözen Solar Leaf sisteminin yapıların güneybatı ve güneydoğu cephelerine uygulanması öneriliyor.

İlk test uygulaması Hamburg’daki IBA (Uluslararası Yapı Fuarı) esnasında BIQ Konutları’nda 200 metrekarelik bir cephenin oluşturulmasıyla başarıyla tamamlanmış. Arup’un geliştirdiği bu sistemin sürdürülebilirlik ve biyoloji arasındaki ilişkiye önemli bir katkısı olduğu aşikar.

#inovasyon #sürdürülebilirlik #arup #suyosunu #cephe #IBA


Sayfanın Başına Dön