PİN MİMARLIK İMZALI BURSA CAN EVİ
PİN MİMARLIK İMZALI BURSA CAN EVİ
PİN MİMARLIK İMZALI BURSA CAN EVİ
PİN MİMARLIK İMZALI BURSA CAN EVİ
PİN MİMARLIK İMZALI BURSA CAN EVİ
PİN MİMARLIK İMZALI BURSA CAN EVİ
PİN MİMARLIK İMZALI BURSA CAN EVİ
PİN MİMARLIK İMZALI BURSA CAN EVİ
PİN MİMARLIK İMZALI BURSA CAN EVİ
PİN MİMARLIK İMZALI BURSA CAN EVİ
PİN MİMARLIK İMZALI BURSA CAN EVİ
PİN MİMARLIK İMZALI BURSA CAN EVİ
PİN MİMARLIK İMZALI BURSA CAN EVİ
PİN MİMARLIK İMZALI BURSA CAN EVİ
PİN MİMARLIK İMZALI BURSA CAN EVİ
PİN MİMARLIK İMZALI BURSA CAN EVİ
PİN MİMARLIK İMZALI BURSA CAN EVİ
PİN MİMARLIK İMZALI BURSA CAN EVİ
PİN MİMARLIK İMZALI BURSA CAN EVİ
PİN MİMARLIK İMZALI BURSA CAN EVİ
PİN MİMARLIK İMZALI BURSA CAN EVİ
PİN MİMARLIK İMZALI BURSA CAN EVİ
PİN MİMARLIK İMZALI BURSA CAN EVİ
PİN MİMARLIK İMZALI BURSA CAN EVİ
PİN MİMARLIK İMZALI BURSA CAN EVİ
PİN MİMARLIK İMZALI BURSA CAN EVİ
PİN MİMARLIK İMZALI BURSA CAN EVİ
PİN MİMARLIK İMZALI BURSA CAN EVİ

PİN MİMARLIK İMZALI BURSA CAN EVİ

MİMARİ   5.01.2023

PIN Mimarlık imzası taşıyan Can Evi, Bursa’nın Mudanya ilçesinde, genellikle 2 katlı evlerden oluşan ve bugünün kent dokusuyla bütünleşmiş bir bölgede konumlanıyor.

Daha önce ev sakinlerinin ailelerinin yaşadığı, kullanım ömrünü doldurmuş olan ev yıkılarak yerine Can Evi inşa ediliyor. İnşa sürecinde eski yapının peyzajı ev sakinlerinin de desteğiyle birlikte korunarak Can Evi’ne entegre ediliyor.

Ev sakinlerinin deneyimlerinden aktarılan; ‘’Evin bulunduğu topografyada yaratılmış tabiatın ahengi ile insanın ahengi hiç bozulmadı. İki ahenk birbiriyle buluşturuldu ve sükunet bundan ortaya çıktı. Bu yüzden ev halkı ve gelen misafirlerin düşüncesi; bu ev insanı sakinleştiriyor ‘’ şeklinde.

Ev sahibi, yaşadığımız dünyada kendi disiplinlerimiz içindeki uzmanlaşmalardan fayda görsek de bunun insanı entelektüel anlamda kısıtladığı ve hayal gücünü zorladığını belirtiyor. Bu aynı zamanda bütünü görmemizi ve hayal etmenin keyfini yaşamamızı da engelliyor. Bundan yola çıkarak tasarım sürecinde, yapının iç mekânında seçilen malzemeler, renkler ve dokular ile mimari ve taşıyıcı elemanlar, ev sakinlerinin kullandığı çoğunluğu yüzyıl ortası modern (mid-century modern) mobilyalar ile yaşam stilleri arasındaki uyum göz önünde bulunduruluyor.

Yapı elemanlarının mimari tasarıma taşındığı Can Evi’nde, brüt beton; yapının tüm bileşenleri, detayları, taşıyıcı sistemi, altyapı, iç mekan malzemesi, mobilya tasarımları gibi tüm mimari noktalarda karşımıza çıkıyor. PIN’in pek çok yapısınında gördüğümüz yapı tektoniği, Can Evi’nde de oluşuyor. Ev sahipleri brüt beton bir yapıda yaşamak hakkında, ‘’Uygulamasını çok görmekle birlikte yaşanabilirliğini hep merak ettim. Evde dört yetişkin yaşıyor, önceki ev yaşamında herkesin alışkanlıklarını ve vazgeçilmezlerini doğru tespit ederek ve gerekli bilgileri projeye aktararak uyguladık. Evin içerisinde geçen bir senelik sürede hiçbir birey ilave bir istekte bulunmadı veya rahatsızlığını belirtmedi. Dolayısıyla çözümlenmesi çok zor olmakla birlikte minimum donanımla maksimum yaşam standartı elde ettik.’’ diyor.

Sürdürülebilirlik ilkeleri göz önünde bulundurularak geliştirilen yapıda; bölgede bulunan bitki örtüsü ve ağaçlar korundu, ısı yalıtımlı ve nem bariyerli, çift cidarlı duvarlar yapılarak enerji tasarrufu sağlandı, inşa süresinde ekolojik sertifikalı malzemeler kullanıldı, dekoratif eleman kullanımı azaltılarak yapım ekonomisine katkı sağlandı, aydınlatmada maksimum verim göz önünde bulunduruldu, iklim koşullarına uygun malzeme, altyapı ve mimari elemanlar kullanıldı, yüzme havuzunda kimyasal kullanılmadı ve yapı genelinde yenilenebilir enerji üretimi konusuna özen gösterildi.

U plan düzlemi üzerinde şekillenen yapıda, yaşam alanının kuzey ve güney cepheleri cam olarak tasarlanarak şeffaf/transparan bir görünüm hedefleniyor. Yapının açık alanları; kuzeydeki ormandan başlıyor ve kademeli olarak güneye doğru; güney terası, yeşil avlu, havuz ve çeşitli bitkilerden oluşan peyzaj ile noktalanıyor. Yoğun bir bitki faunasıyla çevrelenen Can Evi’nin cam cepheleri doğa ile iç mekan arasındaki çizgiyi soyutlaştırıyor. Ev sahipleri, bu durumu içinden orman geçen ev olarak nitelendiriyor.

Güney terası ile havuz arasında kalan yeşil alanda 3 adet kayın ağacı bulunuyor. Can Evi’nden önce de orada bulunan ağaçlar Türk Mitolojisi’nde ‘’gönülden birleştiren’’ anlamı taşıyor. Can Evi ismi de buradan, güney avlusundan geliyor. Ev sahibinin anlatımı ile, insanda kalp ve yüreğin bulunduğu, aynı zamanda insan vücudunda en duyarlı ve nazik yer olarak kabul edilen, yaşamın merkezi olan ve göğüs kemiğinin bittiği yer anlamına gelen ‘’kalbgah’’ metaforundan ilham alıyor.

U planının doğu ve batı yönlerine bakan iki kolu ve ortada konumlanan yaşam alanı, topoğrafyaya kuzeyden güneye doğru, birbirinden ayrılarak entegre ediliyor. Bölgenin tipolojisine uygun olarak 3 farklı kota yerleşiyor. En alt kota oturan batı cephesindeki kolda 3 adet oda bulunuyor; orta bölümde yaşam alanı ve en yüksek kota oturan doğu yönündeki kolda, bodrum katı, girişte mutfak ve giriş holü ve 1.katta yatak odaları konumlanıyor.

Bu kademelenme, yapı ile toprak arasında güçlü bir diyalog oluşmasını sağlıyor. Yapıda sağlanan farklı yükseklikler, teras çatılarının kademelenmesine fırsat tanırken, yapıya kütle ve form kazandırıyor ve gün ışığından maksimum verim alınmasını sağlıyor.

Tüm gün ve yıl boyunca devinen gün ışığının yarattığı etkiler ile yapının iç ve dış mekanlarındaki biyolofilik özellikler, (ıslak hacimlerdeki bitkiler, kuzey ormanı, peyzaj, biyoklimatik eklentiler, masif ve doğal malzemeler vs.) kullanıcı ile yapı arasında kurulan duyusal ve duygusal deneyimi güçlendiriyor. Fotoğraf sanatçısı İbrahim Özbunar’ın Can Evi fotoğrafları da bu güçlü diyaloğu yansıtıyor.

Bir sentez olma özelliği taşıyan proje Can Evi, mimari elemanların tasarımın bir parçası olduğu, ev sakinleriyle işbirliği içinde geliştirilen sürdürülebilir bir konut örneği olarak işliyor.

#PIN Architects #Can Evi #Bursa #mimari #tasarım


Sayfanın Başına Dön