Kendi Kendine Yetebilen
Kendi Kendine Yetebilen
Kendi Kendine Yetebilen
Kendi Kendine Yetebilen
Kendi Kendine Yetebilen
Kendi Kendine Yetebilen
Kendi Kendine Yetebilen
Kendi Kendine Yetebilen
Kendi Kendine Yetebilen
Kendi Kendine Yetebilen

Kendi Kendine Yetebilen

İNOVASYON   25.07.2014

Kentlerin artan nüfusu her geçen gün cazibelerini azaltıyor. Şartlar bizi daha sessiz ve huzurlu yeşil alanlara yönlendiriyor. Fakat bazen ormanları tahrip etmeden yeşil alanlarla ilişki kurulabileceğini unutuyoruz. Doğaya yakın olmak isterken bir yandan tahribata yol açıyoruz. Tasarımı Konrad Wójcik’a ait, Single Pole House bu soruna çözüm getiren bir örnek. 

Projede, ağaçların işlevi ve strüktüründen etkilenilmiş. Hayvanlar için bir barınak ve yırtıcılardan korunmak için sığınak işlevleri gören ağaçlar, bu projenin çıkış noktası. Doğaya öykünen tasarım tamamen kendi kendine yeten bir yapı tasarlamaya yönlendirilmiş. Hiçbir kentsel altyapıya bağlanmaksızın işleyebilen konut, dünyanın istenen herhangi bir noktasına yerleştirilebiliyor. Sadece geri dönüştürülebilir niteliğiyle değil, beşikten beşiğe sürdürülebilirlik yaklaşımıyla ele alınan projede, doğada hiç bir ayak izi bırakmayan bir strüktür tasarlanması amaçlanmış.

#inovasyon #wójcik #altyapı #sürdürülebilirlik #ağaç


Sayfanın Başına Dön