HAMAMYOLU URBAN DECK
HAMAMYOLU URBAN DECK
HAMAMYOLU URBAN DECK
HAMAMYOLU URBAN DECK
HAMAMYOLU URBAN DECK
HAMAMYOLU URBAN DECK
HAMAMYOLU URBAN DECK
HAMAMYOLU URBAN DECK
HAMAMYOLU URBAN DECK
HAMAMYOLU URBAN DECK
HAMAMYOLU URBAN DECK
HAMAMYOLU URBAN DECK
HAMAMYOLU URBAN DECK
HAMAMYOLU URBAN DECK
HAMAMYOLU URBAN DECK
HAMAMYOLU URBAN DECK
HAMAMYOLU URBAN DECK
HAMAMYOLU URBAN DECK
HAMAMYOLU URBAN DECK
HAMAMYOLU URBAN DECK
HAMAMYOLU URBAN DECK
HAMAMYOLU URBAN DECK
HAMAMYOLU URBAN DECK
HAMAMYOLU URBAN DECK
HAMAMYOLU URBAN DECK
HAMAMYOLU URBAN DECK
HAMAMYOLU URBAN DECK
HAMAMYOLU URBAN DECK
HAMAMYOLU URBAN DECK
HAMAMYOLU URBAN DECK
HAMAMYOLU URBAN DECK
HAMAMYOLU URBAN DECK
HAMAMYOLU URBAN DECK
HAMAMYOLU URBAN DECK
HAMAMYOLU URBAN DECK
HAMAMYOLU URBAN DECK

HAMAMYOLU URBAN DECK

MİMARİ   2.08.2018

Hamamyolu Park ve Meydan Düzenlemesi, Eskişehir'in merkezinde yoğun kent dokusunun içinde, kentin uzun yıllar boyunca ticari, konut, sosyal merkezi olmasına rağmen değerini her geçen gün yitirmekte olan Hamamyolu Caddesi’nin yeniden canlandırılarak kente katılması amacıyla yapılmış bir proje. Kent ile farklı öğeler üzerinden çoklu ilişkiler kuran bir katmanlar bütünü şeklinde tanımlanabilecek projenin tasarımında ise Yazgan Tasarım Mimarlık imzası var.

 

Tasarım ekibi projeye başlarken, öncelikle kuzeyde Porsuk ve güneyde tarihi Odunpazarı bölgesi arasında 1.2 km uzunluğa sahip Hamamyolu Caddesi'ndeki mevcut dokunun tek tek dökümünü çıkarmış. Öyle ki tüm yapılar ve pasajlar fotoğraflanmış, belediye tarafından ağaç rölöveleri alınmış,altyapı keşfedilmeye çalışılmış ve bölgenin tarihi dokusu kapsamlı bir şekilde analiz edilmiş. Bunun yanı sıra Hamamyolu Caddesi kullanıcılarıyla yüz yüze görüşmeler yapılarak bölgeye dair pek çok veri toplanmış. Böylece Hamamyolu’nun problemleri, Eskişehir ve Odunpazarı'nın doğal, tarihi ve kültürel potansiyelleri üzerine kurulmuş.

 

"Hamamyolu projesinin en önemli özelliği, kentin kuzey - güney kısımlarını yeşil kuşak ve yaya aksı ile yeniden birbirine bağlamak, doğu -  batı yönünde de pasajları ile geçirgen çoklu ilişkiler kuran bir alan oluşturması. Projenin hayata geçmesiyle Eskişehir Odunpazarı’nda bulunan ve tüm güzelliklerine rağmen atıl kalmış Hamamyolu bölgesinin yeniden canlanması, bu sayede gerek ekonomik canlanma ile esnafın yarar sağlaması gerekse ilçede yaşayanların sosyal paylaşımının arttırılması amaçlandı. Ayrıca turistik bir kent olan Eskişehir, hem yerel hem de evrensel özellikleri olan bir proje kazandı"

 

Tasarım ekibine göre proje; kent ölçeğinde, Hamamyolu Caddesi'nin Odunpazarı ve Porsuk Nehri arasındaki bağlantısını güçlendirmek üzerine kurulmuş. Odunpazarı’nın tarihi dokusu Porsuk Nehri’ne kesintisiz kentsel bir yaya aksı ile bağlanmış, paralel olarak mevcut yeşil artırılarak yeni bir yeşil kuşak oluşturulmuş.

 

"Değişken genişliklerdeki caddenin merkezinde yer alan aksın sağında ve solunda, tüm alanı kaplayan, geri dönüştürülebilir ahşap kompozit kullanılarak çok amaçlı sosyal aktivitelere fon oluşturan kesintisiz bir kentsel platform tasarlandı"

 

Söz konusu kentsel aks, caddenin merkezine hizalanan; 2.3 cm genişliğinde ve 1.2 km uzunluğunda, lineer LED aydınlatma ile işaretlenen, el yapımı camların gömülü olduğu beyaz çimentodan oluşan bir yaya aksı. Bu noktada cam sanatının, Odunpazarı'nın başlıca turistik üretimlerinden biri olduğunu ve cam atölyelerinde üretilen el yapımı camların bu cam aksta beyaz çimentolu betona gömülerek entegre edildiğini belirtelim. 

 

"Proje alanının bağlamı ile olan ilişkisi, 11 adet mevcut pasajın ve çevresinde bulunan sokakların referans alındığı kentsel bağlantılar ile sağlandı. Bu geçiş alanları, pasaj girişlerinde beyaz çimentolu beton zemine koyulmuş el yapımı camlar ile vurgulanırken, sokaklar ile olan bağlantılarda ahşap kompozitlerin ve yer döşemelerinin renklerinin değiştirilmesiyle ve pasajların her birinin adı pasaj girişlerinde dikey korten levhalara yazılarak öne çıkarıldı. Bu pasajların canlılık kazanmalarıyla, Hamamyolu’nun doğu ve batı yönlerinde kentle daha fazla entegre olması bekleniyor"

 

Alanda ön plana çıkarılan konulardan biri, yeme-içme alanlarının yoğunluğunun artırılması olmuş; meydanlı kafeler, platform kafeleri, köprü altında bulunan kafeler ve küçük kafeler... Platformun basamaklanmasıyla oluşan bu kafelerin çatılarında, yer örtücülerden oluşan yeşil çatılar tasarlanmış. Aynı zamanda, basamaklanmış bölümler ile ziyaretçilere oturma alanları sağlanırken bu alanların çok amaçlı kullanımı öngörülmüş. Örneğin Hamamyolu Caddesi açıldıktan sonra bu kafelerin anfi oturma alanlarından birinde, kalabalık bir grupla kitap okuma etkinliği düzenlenmiş.

 

"Kentsel platformun, çocuklar için eğlenceli bir alana dönüştürülmesi tasarımda önem verilen bir konu oldu. Farklı yaş grupları için tasarlanan çeşitli çocuk oyun alanları ile proje alanı renklendirildi. Proje alanında, 2 üzeri ile 6 üzeri yaş gruplarına özel tasarlanan oyun alanlarının yanı sıra her yaş grubuna hitap eden trambolin alanları öngörüldü. Aynı zamanda, üç boyutlu kurguya sahip kentsel platformun tamamı bir oyun alanına dönüşürken geçiş alanları da oyunun bir parçası olacak şekilde tasarlandı"

 

Projede, Hamamyolu'nun tarihi kimliği nedeniyle su elemanlarının kulanımına önem verilmiş; havuzlar, cam aks gibi ağaçlara göre şekillendirilmiş ve güvercin havuzu, taş havuzları ve buhar havuzu olmak üzere 3 farklı tip havuz tasarlanmış. Suyun içine yerleştirilen farklı geometrideki beton sek sek taşları, havuzların aynı zamanda oyun mekanına dönüşmesini sağlamış. Çarşı Cami'nin ve hamamların önünde bulunan havuzun yer seçiminde ise tarihi hamamların yer aldığı alanın vurgulanmasına önem verilmiş.

 

"Yaya akışınının kesilmemesi amacıyla 1.2 km'lik yaya aksı, Hamamyolu'nu kesen İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi'nin üzerinden geçirildi. Bu köprünün tam ortasında, iki yönden açık bir müze oluşturuldu. Müzede, Odunpazarı Uluslararası Ahşap Heykel Festivali'nde ahşap sanatçıları tarafından tasarlanan ahşap heykeller ile Odunpazarı Cam Atölyeleri'nde üretilen cam eserler ve seramik eserler sergilenmekte. Tüm alanda oluşturulmak istenen; günlük hayat ile sanat-oyun-üretim-sergi-yeme-içme-dinlenme ve farklı yaş gruplarının yan yanalığı etkisi, köprü müzede de kendini gösteriyor. Tam ortasından geçen cam aksta yürürken bir anda yanınızda ahşap bir dinozor heykeli beliriyor ya da müzik, köprünün çift eğrili tonozonu dolduruyor"

 

2017 yılında Londra'da LEAF Ödülleri'nde "Yılın Kentsel Tasarımı" seçilen Hamamyolu Urban Deck projesiyle, Hamamyolu Caddesi kentsel dokuya entegre olarak her yaş grubundaki ziyaretçiye hitap edebilecek farklı aktiviteler barındıran bir yaşam alanına dönüşüyor. 

 

Proje | Hamamyolu Park ve Meydan Düzenlemesi - Hamamyolu Urban Deck

Lokasyon | Eskişehir - Türkiye

Mimari Proje | Yazgan Tasarım Mimarlık

Peyzaj Projesi | Yazgan Tasarım Mimarlık

İşveren | Odunpazarı Belediyesi

Ana Yüklenici | Atlas İnşaat

Statik Projesi | ErdumanMühendislik

Mekanik Projesi | STM Mühendislik

Elektrik Projesi | RAM Mühendislik

Toplam Peyzaj Alanı | 25.000 m²

Toplam İnşaat Alanı | 1.050 m²

Yıl | 2016 - 2018

#Hamamyolu Park ve Meydan Düzenlemesi #Hamamyolu Urban Deck #Eskişehir #Yazgan Tasarım Mimarlık #Kerem Yazgan #Begüm Yazgan #kentsel tasarım #kamusal alan


Sayfanın Başına Dön