PELSAN TEKSTİL OFİSİ
PELSAN TEKSTİL OFİSİ
PELSAN TEKSTİL OFİSİ
PELSAN TEKSTİL OFİSİ
PELSAN TEKSTİL OFİSİ
PELSAN TEKSTİL OFİSİ
PELSAN TEKSTİL OFİSİ
PELSAN TEKSTİL OFİSİ
PELSAN TEKSTİL OFİSİ
PELSAN TEKSTİL OFİSİ
PELSAN TEKSTİL OFİSİ
PELSAN TEKSTİL OFİSİ
PELSAN TEKSTİL OFİSİ
PELSAN TEKSTİL OFİSİ
PELSAN TEKSTİL OFİSİ
PELSAN TEKSTİL OFİSİ
PELSAN TEKSTİL OFİSİ
PELSAN TEKSTİL OFİSİ
PELSAN TEKSTİL OFİSİ
PELSAN TEKSTİL OFİSİ
PELSAN TEKSTİL OFİSİ
PELSAN TEKSTİL OFİSİ
PELSAN TEKSTİL OFİSİ
PELSAN TEKSTİL OFİSİ

PELSAN TEKSTİL OFİSİ

İÇ MEKAN   23.05.2023

Mimaristudio tarafından tasarlanan  Pelsan Tekstil ofis binası, kullanıcı esenliğine odaklı tasarım yaklaşımıyla çalışma ve yaşam alanlarını birlikte sunuyor. Mimaristudio, markanın yenilikçi ve renkli kurum kimliğini; biyofilik tasarım değerleri, deneyim ve şeffaflık gibi parametrelerle bir araya getirdi.

Mimaristudio, Tekirdağ’da konumlanan Pelsan Tekstil’in yeni ofis binasını deneyim, şeffaflık, değişkenlik ve esneklik parametreleri doğrultusunda, markanın yenilikçi ve renkli karakterine uygun bir yaşam alanı olarak tasarladı.

Projede, kullanıcıların kendilerini geliştirebildikleri, sosyalleşebildikleri, paylaşabildikleri, ilham veren bir yaşam alanı kurgulandı. Bu doğrultuda yaratıcılık ve üretkenlik için gerekli fiziksel ve sosyal koşullar sağlanarak, çalışanlar arası iletişim ve etkileşimi destekleyen bir ortak çalışma, gelişim ve yaşam alanı yaratıldı.

Saatlerinin çoğunluğunu kapalı mekanlarda ve teknolojiye bağlı geçiren çalışanların, fiziksel ve zihinsel anlamda sağlıklı ve mutlu olabilecekleri, esenlik (well-being) kavramını önceliğine alan, iş birliği olanakları sunan, güvenli bir mekan önerisi geliştirildi. Bu bağlamda yapı içindeki tüm çalışanların azami gün ışığında, düzenli temiz havada, uygun ısısal ve akustik konfor şartlarında, doğru aydınlatma çözümlerine ve teknolojik imkanlara sahip olarak çalışabilecekleri bir alan sunuldu.

Yapının iç mimarisini ve cephe tasarımını üstlenen Mimaristudio ekibi tasarımıyla, pandemi süreci ve etkilerini dikkate alarak, iç ve dış mekan arasında yarı şeffaf bir bağ kurmayı hedefledi. Kullanıcıların açık havaya ulaşmalarını sağlayan kat terasları ve farklı kotlarda planlanan yaşam alanları bu şeffaflığı destekleyecek şekilde geliştirildi.

Çevre dostu olma ve sürdürülebilirlik kavramları, tasarım detaylarını şekillendiren en önemli parametrelerden biri. Biyofilik tasarım yaklaşımı içinde yer alan, ‘’Mekan İçinde Doğa’’, ‘’Doğal Anımsatıcılar’’, ‘’Mekanın Doğası’’ kavramları ve bu kavramlar altındaki 14 biyofilik tasarım yolu, Pelsan Tekstil ofis tasarımında dikkat çekiyor.

Yapının cephe tasarımında, biyofilik tasarım yaklaşımı içinde yer alan ‘Mekan İçinde Doğa’ adımına atıfta bulunan peyzaj çalışması öne çıkıyor. Cephe ara yüzü üzerinde oluşturulan doğal peyzaj alanları, bitki örtüsünün zamanla gelişerek cephe üzerinde kontrollü şekilde ilerlemesine imkan veriyor. Seçilen bitki örtüsü, mevsim geçişlerinde ara yüz üzerinde doğanın renk, doku ve yapısal değişikliklerini yansıtıyor.

İç mekan tasarımında, her katın yapısına ve ihtiyacına uygun bir tasarım dili hakim. Giriş katı, binanın karşılama alanı olmakla birlikte, misafirlerin ağırlanabildiği, farklı ölçekte toplantıların yapılabildiği, esnek kullanıma uygun paylaşımlı bir çalışma alanı ve fabrika üretim sahasına, Ar-Ge laboratuvarına geçişin sağlanabildiği bir kilit noktası olarak işliyor. Alt katta, yeme- içme alanıyla birlikte günün farklı saatlerinde çalışma, dinlenme, ağırlama ihtiyaçları için kullanabilecekleri bir sosyalleşme alanı bulunuyor. Üst katlara konumlandırılan çalışma alanları, esnek bir planlama yaklaşımıyla tasarlandı. Brim direktörleri dışında tüm kademe çalışanlar için açık ofis oluşturuldu, böylece kullanıcılara çalışabilecekleri mekan ve zaman konusunda esneklik sunulması hedeflendi. İdari bölüm ile mühendislik bölümünü birbirine bağlayan dolaşım aksı üzerinde yürüyerek kısa görüşmelerin yapılabileceği kısa mola alanları konumlanıyor.

Çalışma alanlarında; çalışanların performans, verimlilik ve memnuniyetlerini etkilemesinden yola çıkılarak, proje içinde mekanı boğmayan, kullanıcıyı sıkmayan, doğru ve zamansız renkler tercih edildi.

Çalışma alanlarının en büyük sorunu olan ‘’sessizlik’’ ve ‘’sessiz çalışma ortamı’’ konuları, tasarım sürecinde planlanan akustik tedbirlerle ele alındı. Kapalı odalar arası ses geçişlerinin engellemesi ve açık alanlardaki çalışanların gerekli konfor şartlarına sahip olabilmeleri için uygun malzeme ve ürünler tercih edildi.

Gün ışığından faydalanabilen yapıya, doğal ışığı destekleyen Mimaristudio imzalı aydınlatma birimleri yerleştirildi. Enerji verimliliği önceliği ile LED teknolojisinin tercih edildiği projede, her katın kendi fiziksel yapısı içinde, dengeli ve insan merkezli bir aydınlatma tasarımına öncelik verildi. Genel aydınlatmada lineer ve noktasal teknik aydınlatma ürünleri tercih edildi.

Mimaristudio imzalı yeni ofis binası, işverenin yenilikçi, çevreci ve renkli kurum kimliğini yansıtıyor ve çalışan esenliğine odaklı yaklaşımıyla çalışma ve yaşam alanı olarak kullanılıyor.

#pelsan tekstil ofis binası #mimaristudio #ofis #biyofilik tasarım #yenilikçi #sürdürülebilirlik #deneyim #ofis tasarımı


Sayfanın Başına Dön