TEKNOPARK ANKARA
TEKNOPARK ANKARA
TEKNOPARK ANKARA
TEKNOPARK ANKARA
TEKNOPARK ANKARA
TEKNOPARK ANKARA
TEKNOPARK ANKARA
TEKNOPARK ANKARA
TEKNOPARK ANKARA
TEKNOPARK ANKARA
TEKNOPARK ANKARA
TEKNOPARK ANKARA
TEKNOPARK ANKARA
TEKNOPARK ANKARA
TEKNOPARK ANKARA
TEKNOPARK ANKARA
TEKNOPARK ANKARA
TEKNOPARK ANKARA
TEKNOPARK ANKARA
TEKNOPARK ANKARA
TEKNOPARK ANKARA
TEKNOPARK ANKARA
TEKNOPARK ANKARA
TEKNOPARK ANKARA
TEKNOPARK ANKARA
TEKNOPARK ANKARA

TEKNOPARK ANKARA

MİMARİ   23.06.2018

2003 yılında kurulan Ankara İvedik Organize Sanayi Bölgesi, Ankara'nın kuzeyinde konumlanan bir hafif sanayi yerleşkesi. İlk 10 yıl içinde sürekli büyüyerek şirket ve istihdam edilen kişi sayısında belirgin bir artış göstermiş. Teknopark Ankara ise hafif sanayilere ARGE ve ÜRGE desteği sağlayarak OSB'nin sanayi alanındaki rekabetçiliğini ve yenilikçiliğini geliştirmek üzere 2014 yılında Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nin ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının desteği ile kurulmuş, mevcut organize sanayi bölgesinin merkezinde kendine yer seçmiş. 

 

Bütüner Mimarlık tarafından tasarlanan Teknopark Ankara'da, projenin kendisi üretim sektöründen araştırma geliştirme sektörüne mikro ekonomik bir atlama yapmayı hedeflediği için kentsel tasarımına ait temel kararlar da bu çerçevede alınmış. Üretim alanları, ofis hacimleri ve sosyal alanlar, kendilerini bina kümelenmesi içerisinde belli ederek çok katmanlı bir kompozisyon oluşturacak şekilde yerleştirilmiş. Bu işlevler arasındaki bağlantılar, yerleşkenin kullanımını çeşitlendirerek; açık, yarı açık ve kapalı dolaşım hatları tanımlıyor. Arazinin zorlayıcı topoğrafyası ve parsel sınırları içerisinde farklı seviye ve noktalardan binaya girişler alınarak yapay ve doğal peyzaj örüntülerinin akıcı olarak çözümlenmesine önem verilmiş.

 

“Hareketli arazi içerisindeki hareketli yapılaşma, farklı bina tipolojilerinin, değişen kamusallık ve mahremiyet beklentileri ile birlikte değerlendirilmelerini gerektirdi. Kule yapılar, yatay yapılar, kübik – kompakt yapılar, az katlı zincir yapılar ve müstakil pavyon niteliğinde geçiş ve dolaşım yapılarının birlikteliği, canlı ve hareketli bir yerleşke merkezi üretirken sakin ve dingin çatı bahçeleri tanımlamaya da olanak sağladı”

 

Ankara Teknopark'ın tek veya benzer tipte üretim yapılarından oluşan bir bağlam içerisinde yaratıcı ve yenilikçi bir mekansal arayışı ifade ettiğini söylemek mümkün. Ve bu arayış, proje ihtiyaç ve amaçları ile olan uyumu sayesinde ayrı bir değer kazanmakta. 

 

“Ankara Teknopark yerleşkesi içerisinde mimari tasarım yalnızca geometrik ve teknik bir problem olarak düşünülmedi; mesleğin sosyal, deneyimsel ve ekonomik boyutları, birbirini destekleyen kapsamlı ilişkiler zinciri içerisinde ele alındı”

 

 

Proje | Teknopark Ankara

Lokasyon | İvedik, Ankara

Proje Tasarım | Bütüner Mimarlık

Tasarım Ekibi | Hüseyin Bütüner, Berna Malkamak Kayaçetin, Cem Korkmaz, Işıl Sencar Ertosun, Cansın Akın, Aslı Ekiztepe, Burcu Bilgenoğlu Umur, Deniz Hıdıroğlu, Alp Diker

İşveren | İvedik OSB

Yüklenici | Ünal Akpınar A.Ş.

İnşaat Alanı | 160.000 m²

Proje Yılı | 2012 - 2014

İnşaat Yılı | 2014 - 2017

#Bütüner Mimarlık #Ankara #İvedik OSB #Teknopark Ankara #mimari tasarım


Sayfanın Başına Dön