SAP İSTANBUL OFİSİ
SAP İSTANBUL OFİSİ
SAP İSTANBUL OFİSİ
SAP İSTANBUL OFİSİ
SAP İSTANBUL OFİSİ
SAP İSTANBUL OFİSİ
SAP İSTANBUL OFİSİ
SAP İSTANBUL OFİSİ
SAP İSTANBUL OFİSİ
SAP İSTANBUL OFİSİ
SAP İSTANBUL OFİSİ
SAP İSTANBUL OFİSİ
SAP İSTANBUL OFİSİ
SAP İSTANBUL OFİSİ

SAP İSTANBUL OFİSİ

İÇ MEKAN   14.11.2021

İç mimari konsept, tasarım ve proje çalışmaları Mimaristudio tarafından gerçekleştirilen 1.800 m2 net kapalı alana sahip ofis, İstanbul' un yeni çekim merkezlerinden biri olan Emaar’ın ofis kulesinde yer alıyor.

SAP  Global  İdari  İşler  birimi  liderliği  ile  geliştirilen  projede,  fiziksel  çalışma  alanları yanında,  çalışma  kültürü  ve alışkanlıklarını  da  değiştiren  bir  yaklaşım  gerçekleştirildi. Yeni  fiziksel yapı içindeki çalışma  anlayışı, tüm kademedeki çalışanların  sosyalleşerek, bir arada, etkileşim  içinde  çalışmalarına  olanak tanımakta. Firmanın inovatif, yenilikçi ve  sosyal  yüzü,  SAP  tasarım  kriterleri  ile  birleştirilerek,  yepyeni  bir  çalışma  ve  yaşama alanı yaratıldı. Proje, aynı zamanda çevreci ve sürdürülebilir hassasiyeti ile de ön plana çıkmakta.

İki katta planlanan ofisin bir katı tamamen SAP çalışanlarına hizmet verirken, diğer katın ise  bir  bölümü  çalışanlar, diğer  bir  bölümü  ise  SAP  ziyaretçilerinin  kullanımına  uygun olarak   planlandı.   Bu   ziyaretçi   ve   toplantı   alanı,  aynı   zamanda   SAP   müşteri   ve potansiyel   müşteri   adaylarının   da   ağırlanabileceği,   ürün   ve   hizmetlerin  tanıtılıp, deneyimlendirilebileceği bir alan olarak tasarlandı. Bunun yanında, kurumsal toplantı, eğitim ve farklı organizasyonlara da olanak sağlayabilecek bir yapıda proje geliştirildi.

Yeni  çalışma  kültürü  ile,  tüm  çalışanların  esenliği  göz  önüne  alınarak,  dünyada  son yıllarda adını daha çok duyuran “well-being” kriterleri içinde azami gün ışığına, sürekli temiz havaya, uygun ısısal ve akustik konfor şartlarına, temiz suya, sağlıklı atıştırmalık ve içeceklere  ulaşmaları  hedeflendi.  Ayrıca,  biyofilik  tasarım  kriterleri dahilinde katlarda yeşile, doğal malzeme ve formlara, canlı renklere yer verildi. Bununla birlikte, hareket temelli  çalışma (activity  based  working)  yaklaşımı  ile,  çalışanların  çalışma  masaları dışında, nerede, nasıl ve ne zaman çalışabilecekleri  özgürlüğüne sahip oldukları, gün içinde birbirleri ile paylaşımlı (co-working) bir çalışma gerçekleştirecekleri yeni nesil bir çalışma mekanı planlandı.

Bu  doğrultuda,  mobilya  seçimlerinde  sadece  oturarak  değil,  ayakta  da  çalışabilme imkanı tanıyacak ürünler seçildi. Ergonomi ön planda tutularak, yeni nesil ürünler tercih edildi.   Zamanlarının  %90’  ını  kapalı  mekanlarda  ve bağlı  (online)  halde  geçiren çalışanların,  sadece  fiziksel  değil,  zihinsel  ve  ruhsal  anlamda  da  sağlıklı  ve  mutlu olabilecekleri  bir  mekan  tasarımı  hedeflendi.  Bu  hedef  ile  verimliliği  ve  üretkenliği yüksek  bir çalışma ortamı planlandı.  Bireysel  çalışma  alanları  yanında,  katların  farklı köşelerinde, bir arada ve ortak çalışma alanları kurgulandı.

Planlamada,  monotonluğun  ve  birbirinin  tekrarı  yerleşim  düzeninin,  farklı  amaçlara hizmet eden sosyalleşme, görüşme ve toplantı alanları ile önüne geçildi. Gerek birimler arası,  gerekse  birimlerin  kendi  içlerinde  tasarlanan  bu  alanlarda  farklı  kullanımlara yönelik ürünler seçildi. Hem dışarıdan gelen misafirlerin, hem de iç kullanıma açık olan toplantı  bölümünün  yanında,  çalışma  alanları  içinde  bağımsız  olarak,  gerek  bireysel, gerekse grup kullanımına açık sessiz odalar ve toplantı odaları planlandı.

Bununla birlikte, tüm çalışanların rahat şekilde ulaşabildikleri açık içecek ve kopyalama noktaları, çalışma alanlarındaki sosyalleşme ve dinlenme alanları, tüm SAP personelinin bir arada etkinlik, sunum ve büyük toplantılarını gerçekleştirebilecekleri farklı ölçek ve fonksiyonda toplantı, eğitim, beyin fırtınası mekanları projenin dikkat çeken bölümleridir.

Mimaristudio, SAP Ofisi projesinde tüm mekan tasarımını, tamamlanan doğru planlama sürecini   takiben,   zemin,  duvar,   tavan,   aydınlatma,   akustik,   peyzaj,   mobilya   alt disiplinleri ile birlikte, bir bütün olarak ele aldı. Bu bağlamda, projenin iki ayrı katı farklı işlevlere hitap etse de, bu iki kat arasındaki tasarım dil birliği projede dikkat çekmekte. Firmanın yenilikçi, dinamik ve genç kimliği, ince yapı malzemelerinin farklı form, biçim ve  geometrik kullanımları  ile  ön  plana  çıkarıldı.  Bu  yaklaşım  içinde  firma  kurumsal renklerine de, abartıya kaçmadan mekan tasarımları içinde yer verildi.

Açık   çalışma   ve   yaşam   alanlarındaki   akustik   konfor   konusu,   tasarımın   planlama aşamasından itibaren önemle  ele  alındı.  Gerek  kapalı  odalar  arası  ses  geçişlerinin engellenmesi adına oluşturulan farklı tipte duvar detayları ve çift kat camlı bölmelerin tercih edilmesi, gerekse mekan içi hacim akustiği tedbirleri ile tasarım süreci yürütülerek uygun   malzeme   seçimleri   yapıldı.   Bu   bağlamda,   tüm   açık   çalışma   ve   yaşama alanlarındaki tavan ve duvar akustik panelleri projenin önemli detayları arasındadır.

Ofisin  aydınlatma  tasarımı  da,  hesapları  ile  birlikte  tüm  tasarımın  bir  parçası  olarak Mimaristudio  tarafından planlandı.  Tavan  tasarımı,  farklı  form,  kot  ve  malzemeler  ile planlanan düzensiz geometrik yapısına rağmen homojen aydınlatma dağılımı ile dikkat çekmekte.  Akustik alçı panel ve özel akustik plakalara  entegre  lineer ve noktasal ışık kaynakları  ile  genel  aydınlatma  çözümleri  planlanırken,  dekoratif  akustik  aydınlatma ürünleri de projede yer aldı. Enerji verimliliği açısından tüm projede LED teknolojisi tercih edildi.

Proje, firmanın global kimliği ve bulunduğu sektör içindeki vitrin yüzü olmasının yanında, sadece  çalışma  değil  aynı zamanda  yaşam  alanı  olarak  da  işverenin  kullanımına sunuldu.

 

#Mimaristudio #SAPTürkiye #Emaar Square İstanbul


Sayfanın Başına Dön